- Tên seminar: Phương pháp thực hành trọng tài bóng rổ cho sinh viên K60 chuyên ngành GDTC Trường Đại học Vinh 

- Thời gian: Từ 7 giờ 30, Thứ chủ nhật; ngày 6/12/2020

- Địa điểm: Văn phòng Khoa GDTC

- Người trình bày:  Phan Sinh

- Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất