- Tên seminar: Nghiên cứu lựa chọn biện pháp phát triển câu lạc bộ Khiêu vũ ngoại khóa cho sinh viên chuyên ngành khoa GDTC Đại học Vinh.
- Thời gian: Từ 13 giờ Thứ 2 ngày 20/07 /2020
- Địa điểm: Văn phòng Khoa GDTC
- Người trình bày:  Lê Thị Như Quỳnh
- Đơn vị:  Khoa Giáo dục Thể chất