Tên Seminar: Một số trao đổi về nội dung giảng dạy học phần Nhập môn ngành Luật
Thời gian: 14h ngày 15/03/2021
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: Ths. Nguyễn Mai Ly
Đơn vị: Bộ môn Luật Kinh tế quốc tế, Khoa Luật