Tên Seminar: Tư duy phản biện trong nghiên cứu khoa học chuyên ngành Luật
Thời gian: 14h ngày 
19/4/2021
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: Ths. Nguyễn Mai Ly
Đơn vị: Bộ môn Luật Kinh tế quốc tế, Khoa Luật