- Tên seminar: Development of aquaponic system

- Thời gian:  Từ 13h30, ngày 29 tháng 3 năm 2017

- Địa điểm: Phòng chuyên đề khoa NLN

- Người trình bày: ThS. Nguyễn Văn Hoàn

- Đơn vị: Khoa Nông Lâm Ngư