Tên semina: Post-buckling response of functionally graded porous plates rested on elastic substrate via first-order shear deformation theory

Người trình bày: Lê Thanh Hải

Thời gian: từ 7h30 ngày 28/11/2020

Địa điểm: Văn phòng khoa Xây dựng

Đơn vị: Bộ môn Xây dựng.