- Tên Seminar: Thông qua nội dung đề cương và bài giảng trước giảng dạy, học phần Dung sai kỹ thuật đo và học phần Nguyên lý động cơ đốt trong.

- Thời gian: 14h30, Thứ 6, ngày 16/8/2019.

- Địa điểm: Phòng KTCN 102

- Người trình bày: Lương Ngọc Minh, Đoàn Xuân Hoàng.

- Đơn vị: Bộ môn Điện tử viễn thông - Viện Kỹ thuật và Công ngh