1. Một số biện pháp trong đào tạo giáo viên ở trường cao đẳng sư phạm nhằm nâng cao sự tự tin của sinh viên đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động rèn nghề

Tiền Tú Anh

Trang 5-14

Tải PDF

 

2. Thử nghiệm tính khả thi của tình huống học tập trong đánh giá năng lực tính toán của học sinh tiểu học

Phạm Thị Kim Châu

Trang 15-23

Tải PDF

 

3. Vận dụng lý thuyết kiến tạo trong thiết kế bài học lịch sử lớp 4, 5

Nguyễn Thị Phương Nhung, Nguyễn Thị Thiên Chung

Trang 24-31

Tải PDF

 

4. Chỉ tố diễn ngôn với chức năng liên kết trong tác phẩm  “Gone with the Wind” và bản dịch “Cuốn theo chiều gió

Phạm Ngọc Diễm

Trang 32-40

Tải PDF

 

5. Thực trạng và giải pháp quản lý thời gian của sinh viên Trường Đại học Vinh trong bối cảnh đào tạo tiếp cận CDIO

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Công Trọng, Phạm Huyền Trang

Trang 41-49

Tải PDF

 

6. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển loại hình du lịch cộng đồng ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Trần Thị Thủy

Trang 50-59

Tải PDF

 

7. Tiếng nói tâm linh trong thơ một số tác giả thuộc thế hệ Đổi mới

Phạm Thị Trịnh

Trang 60-66

Tải PDF

 

8. Sự ủng hộ của người Hoa và Hoa kiều ở Nam Bộ Việt Nam đối với phong trào cách mạng Trung Quốc do Tôn Trung Sơn lãnh đạo

Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Thắm

Trang 67-74

Tải PDF