Để Lễ kỷ niệm được tổ chức thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức thông báo và đề nghị các thế hệ cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên Ngành Toán hưởng ứng và ủng hộ một số công vệc sau đây:

- Cung cấp các thông tin, tư liệu về cựu cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên.

- Viết bài, hồi ký về ngành Toán và Nhà trường để đăng tải trong Kỷ yếu.

- Đăng ký tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Ngành Toán.

- Đăng ký tham dự, báo cáo tại Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và dạy học Toán đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay".

- Đóng góp tinh thần và vật chất cho công tác tổ chức Lễ kỷ niệm và Hội thảo.

Mọi thông tin, đăng ký, bài viết, tư liệu và hiện vật xin gửi về theo địa chỉ:

Ngành Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3855452 (số lẻ 245); Hotline: 0931.114868 (TS. Thiều Đình Phong - Phó Viện trưởng Viện SP Tự nhiên)

Email: nganhtoan@vinhuni.edu.vn.

Phiếu đăng ký tham dự Lễ kỷ niệm