BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 08

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 23/10/2017

08:00

Tập huấn Thương mại điện tử cho sinh viên

Trung tâm DV, HTSV&QHDN (phối hợp Sở Công thương)

Theo Công văn

- Hội trường A

- TT Đào tạo thực hành, tầng 7, Nhà Điều hành

08:30

Đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy làm việc với Chi ủy chi bộ Khoa Giáo dục

Đ/c Nguyễn Anh Dũng

Đoàn giám sát; Chi ủy chi bộ, Ban chủ nhiệm khoa, Chủ tịch CĐBP khoa Giáo dục

Phòng họp Khoa Giáo dục

14:30

Tổ công tác của Trường làm việc với Trung tâm Nội trú

Đ/c Thái Văn Thành

BGH (đ/c Phương); TCCB (đ/c Dũng), VP Đảng ủy (đ/c Tuấn); toàn thể cán bộTrung tâm Nội trú

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP. CTCT-HSSV

Trợ lý QLHSSV các viện, khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 24/10/2017

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, chuyên ngành Văn học Việt Nam của NCS Nguyễn Ngọc Phú

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Hội thảo tư vấn du học và làm việc tại Nhật Bản, trao học bổng tài trợ cho sinh viên

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn

Hội trường A

 

14:00

Họp góp ý cho Dự thảo "Quy định đào tạo vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Vinh"

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, HCTH, KH-TC, TTrGD, TT ĐBCL, TT CNTT; Ban Giám đốc TT GDTX; Đại diện Ban Lãnh đạo các viện, khoa

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:30

Đoàn giám sát của Đảng ủy làm việc với Chi ủy chi bộ Nội trú - Y tế

Đ/c Ngô Đình Phương

Đoàn giám sát; Chi ủy chi bộ, Chủ tịch CĐBP; lãnh đạo TT Nội trú và Trạm Y tế

Phòng họp Trạm Y tế

19:30

Tổ công tác của Trường làm việc với Khoa Xây dựng

Đ/c Thái Văn Thành

BGH (đ/c Phương); TCCB (đ/c Dũng), VP Đảng ủy (đ/c Tuấn); toàn thể cán bộ Khoa Xây dựng

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 25/10/2017

08:30

Đoàn kiểm tra của Đảng ủy làm việc với Đảng ủy bộ phận Khoa Luật

Đ/c Thái Văn Thành

Đoàn kiểm tra; Đảng ủy bộ phận, Chi ủy chi bộ, Ban Chủ nhiệm khoa, Chủ tịch CĐBP Khoa Luật

Phòng họp Khoa Luật

14:30

Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy làm việc với Chi ủy chi bộ TT Giáo dục quốc phòng - An ninh

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

Đoàn kiểm tra; Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc, Ban chủ nhiệm khoa, Chủ tịch CĐBP TT GDQP-AN

Phòng họp Trung tâm

19:30

Tổ công tác của Trường làm việc với Trường Thực hành Sư phạm

Đ/c Thái Văn Thành

BGH (đ/c Phương); TCCB (đ/c Dũng), GD (đ/c Hiền), VP Đảng ủy (đ/c Tuấn); toàn thể cán bộ Trường THSP

Hội trường tầng 8 Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 26/10/2017

07:30

Hội nghị Công tác đảm bảo ANTT trường học, nội trú, ngoại trú và Tập huấn công tác HSSV năm học 2017 - 2018

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập; Đại biểu theo giấy mời

Hội trường A

08:00

Chương trình "Ngày sách và bạn trẻ"

Trung tâm DV, HTSV&QHDN

Theo Giấy mời

Khuôn viên Trường

 

14:00

Tập huấn công tác HSSV năm học 2017 - 2018

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

CBVC Phòng CTCT-HSSV; Trợ lý QLSV các viện, khoa

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (phiên thứ 3)

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 27/10/2017  

08:00

Khai giảng lớp Đào tạo doanh nhân

Trung tâm DV, HTSV&QHDN

Theo Công văn

TT Đào tạo thực hành, tầng 7, Nhà Điều hành

08:00

Lễ Khai giảng cao học khóa 25

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập; Đại biểu theo giấy mời

Hội trường A

08:00

Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy làm việc với Đảng ủy bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

Đoàn kiểm tra; Đảng ủy bộ phận, lãnh đạo viện, Chủ tịch CĐBP Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Phòng họp Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Thứ Bảy, ngày 28/10/2017

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, chuyên ngành Thực vật học của NCS Hoàng Danh Trung

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, chuyên ngành Văn học Việt Nam của NCS Hà Thị Kim Phượng

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp A - Nhà A1

08:00

Ngày hội Sinh viên với an toàn giao thông

Trung tâm DV, HTSV&QHDN

Theo Giấy mời

TT GDQP&AN Trường Đại học Vinh

Chủ Nhật, ngày 29/10/2017     

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, chuyên ngành Văn học Việt Nam của NCS Mai Trương Huy

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Cả tuần

Lịch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu năm học 2017 - 2018  (thực hiện theo Công văn số: 1212/ĐHV -CTCT-HSSV ngày 12/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

* Tổ chức lớp học:

- Lớp CT 8: Viện Kỹ thuật - Công nghệ và Khoa Kinh tế.

- Lớp CT 9: Gồm các khoa: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Ngoại Ngữ, Lịch sử, Luật, Xây dựng.

- Lớp CT 10: Gồm các viện: Sư phạm Tự nhiên, Hóa sinh - Môi trường và các khoa: Giáo dục, Giáo dục chính trị, Địa lý - Quản lý tài nguyên.

- Lớp CT 11: Gồm viện Nông nghiệp - Tài nguyên và các khoa: Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.

Lưu ý: Sinh viên khóa 58 (nhập học muộn) học bổ sung theo lịch học của viện, khoa.

* Thời gian: Sáng từ: 07 giờ 30'; chiều từ: 13 giờ 30'; tối từ: 19 giờ 00'

* Địa điểm:

- Các lớp CT 8, 9, 10 học tại Hội trường A.

- Lớp CT 11 học tại Cơ sở 2 (Nhà học Đa năng của Trung tâm GDQP-AN).

 

Thời gian

Buổi

Lớp CT 8

Lớp CT 9

Lớp CT 10

Lớp CT 11

Thứ 2

23/10/2017

Tối

Bài 3

 

 

 

Thứ 3

24/10/2017

Tối

 

Bài 4

 

 

Thứ 4

25/10/2017

Tối

 

 

Bài 1

 

Thứ 5

26/10/2017

Tối

Bài 2

 

 

 

Thứ 6

27/10/2017

Tối

 

Bài 3

 

 

Thứ 7

28/10/2017

Sáng

 

 

Bài 4

Bài 2

Chiều

Bài 5

 

 

Bài 4

Tối

 

Bài 5

 

 

Chủ nhật

29/10/2017

Sáng

 

 

Bài 5

 

Chiều

 

 

 

Bài 5

Tối

 

 

 

 

Ghi chú

Đề nghị các đơn vị nộp báo cáo công tác tháng 10/2017 và chương trình công tác tháng 11/2017 cho Phòng Hành chính Tổng hợp trước 17h30 ngày 24/10/2017; đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ email: locntx@vinhuni.edu.vn