BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 12

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 04/11/2019

08:30

Khai mạc bồi dưỡng Tổ trưởng tổ chuyên môn  khu vực 3 gồm 9 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Giang, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam và Thái Bình (Tiểu học)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Ban Quản lý dự án RGEP;

- Vụ GD Tiểu học;

- Đại diện Sở GD&ĐT của 9 tỉnh;

- Ban Giám hiệu;

- Trung tâm BDNVSP;

- Trưởng các đơn vị : Hành chính tổng hợp, KH-TC, Viện SP TN, SPXH, Khoa Giáo dục, Khoa GDTC, Trạm Y tế, Phòng QT&ĐT.

Hội trường A

09:00

Họp về đào tạo cao học

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu (PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, TS. Trần Bá Tiến);

- Trưởng các khoa, viện có đào tạo cao học;

- Trưởng các chuyên ngành đào tạo cao học;

- Trưởng các đơn vị: Thanh tra - PC, KH-TC, HCTH;

- Trưởng, phó các đơn vị: ĐT SĐH, TT ĐBCL.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban Công tác HSSV

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL. QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

15:30

Họp rà soát công việc tháng 10/2019

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị phòng, ban, trung tâm, trạm; Công đoàn, Đoàn TN, Hội Sinh viên; VP Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 05/11/2019

14:00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu biểu hiện thiếu hụt dinh dưỡng trên cây và đề xuất biện pháp kỹ thuật khắc phục nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cam Vinh

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hữu Hiền

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 1473/QĐ-BGDĐT ngày 25/6/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy làm việc với Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

Đoàn kiểm tra theo QĐ; Đảng ủy bộ phận, Ban Chủ nhiệm khoa, Trưởng bộ môn, Chủ tịch CĐBP Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Văn phòng Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

15:00

Kiểm tra tiến độ chuẩn bị đánh giá ngoài CTĐT theo AUN-QA

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó hiệu trưởng

BGH (TS. Trần Bá Tiến)

Trưởng các đơn vị: ĐBCL, CNTT, KH-TC, Viện KTCN, Viện SPTN, KĐCLGD

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 06/11/2019

15:00

Họp hội đồng Chế độ chính sách cho HSSV

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 2827/QĐ-ĐHV ngày 15/10/2019 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV Trường Đại học Vinh

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 07/11/2019

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 11/2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

Khai mạc và Bồi dưỡng trực tiếp giáo viên phổ thông cốt cán đợt 5

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Ban QL ETEP TW;

- Ban Giám hiệu;

- Đại diên Sở GD & ĐT Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa;

- Ban chỉ đạo công tác BDTX GV PT và CBQL CS GDPT (QĐ 2366/QĐ-ĐHV);

- Trưởng các đơn vị: Hành chính tổng hợp, KH-TC, Viện SP TN, SPXH, Khoa Giáo dục, Khoa GDTC, Trạm Y tế, TT BDNVSP, Phòng QT&ĐT;

- Báo cáo viên và học viên các lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 đợt 5.

Hội trường A

10:00

Họp trực truyến Quản lý Đấu thầu và Quản lý Hợp đồng giữa Ngân hàng thế giới, Chương trình ETEP với các trường tham gia CT ETEP

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Ban quản lý Chương trình ETEP;

- Tổ triển khai đề án CSVC;

- Ban GS&ĐG.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp rà soát nhiệm vụ ETEP 2017, 2018, 2019 chuẩn bị cho cho đợt kiểm đếm của Cơ quan thẩm định độc lập (IVA)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP;

- Ban GS-ĐG CT ETEP;

- Chủ trì các nhiệm vụ ETEP các năm 2017, 2018, 2019.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 08/11/2019

08:00

Họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng xét tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

10:00

Họp trực tuyến với GS Peter Gray - Hoa Kỳ

(Phòng QT&ĐT, TT CNTT chuẩn bị CSVC, đường truyền Internet)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Ban CDIO, phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL; Lãnh đạo Khoa/viện, trưởng các bộ môn (ưu tiên những người biết Tiếng Anh)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Lễ trao bằng cho sinh viên VB2, sinh viên ngành 2 và sinh viên chính quy tốt nghiệp đợt 3 năm 2019

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 37/TT-ĐHV ngày 4/11/2019

Hội trường A

16:00

Nghiệm thu công tác cốt pha, cốt thép dầm sàn tầng 4 công trình trung tâm khảo thí

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: Phòng TTr-PC, KH-TC, QT&ĐT, Ban Thanh tra nhân dân

Hiện trường công trình Trung tâm khảo thí

Thứ Bảy, ngày 09/11/2019

14:00

Chương trình Ngày hội sắc màu văn hóa năm 2019 (cả buổi chiều và buổi tối)

HOÃN LỊCH

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Thành phần theo kế hoạch số 59/KH-ĐHV ngày 28/10/2019

Sân Ký túc xá

15:00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Tính lồi đa thức, phương trình Monge-Ampere phức và một số ứng dụng trong giải tích phức.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Kiều Phương Chi

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 1473/QĐ-BGDĐT ngày 25/6/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

15:00

Nhà trường làm việc với Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BGH;

- Trưởng đơn vị: HCTH, CNTT.

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 10/11/2019

08:00

Seminar: Đổi mới phương pháp dạy học Sinh học đáp ứng yêu cầu chương trình phổ thông 2018

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Giảng viên ngành SP Sinh học, Trường ĐH Vinh;

- Giáo viên Sinh học Trường THPT Chuyên, Trường THPT Phan Bội Châu, Nghệ An;

- Giáo viên Sinh học cốt cán tỉnh Nghệ An.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Lê Minh Thanh Châu, chuyên ngành: LL và PPDH bộ môn Vật lý.

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Cả tuần

 - Từ ngày 30/10 đến ngày 03/11 Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm tổ chức bồi dưỡng qua mạng trực tuyến dành cho Giáo viên phổ thông tham dự lớp Bồi dưỡng tổ trưởng tổ chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đợt 2.

-Từ ngày 04/11 đến ngày 06/ 11 Bồi dưỡng trực tiếp cho tổ trưởng tổ chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đợt 2.

- Từ ngày 02/10 đến ngày 06/11 Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm tổ chức bồi dưỡng qua mạng trực tuyến dành cho Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 đợt 5.

- Từ ngày 07/11 đến ngày 09/11 bồi dưỡng trực tiếp dành cho Giáo viên phổ thông tham dự lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 tại Trường Đại học Vinh theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần