BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 20

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/01/2018

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP. CTCT-HSSV

Trợ lý QLHSSV các viện, khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:00

Đại hội Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2017 - 2020 (Đại hội điểm)

Chi ủy chi bộ học viên, sinh viên khoa Kinh tế

- Đảng viên chi bộ HVSV Khoa Kinh tế; Đảng ủy bộ phận khoa Kinh tế

- Đ/c Nguyễn Anh Dũng, đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Bí thư các chi bộ học viên, sinh viên

Hội trường tầng 8 Nhà điều hành

19:00

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4, đợt 1, năm 2018 học Chuyên đề 1

Phòng Tổ chức Cán bộ

Giảng viên Trương Xuân Dũng; Học viên theo Quyết định

Phòng A1. 302

Thứ Ba, ngày 16/01/2018

08:00

Duyệt Đại hội Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2017 - 2020

BTV Đảng ủy trường

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Ngô Đình Phương, đ/c Nguyễn Hoa Du), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Chi ủy chi bộ, Trưởng, phó đơn vị

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Đại hội Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2017-2020

Chi ủy Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường

- Đảng viên chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Nguyễn Huy Bằng, đ/c Cao Tiến Trung), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 4, nhà A1

14:00

Duyệt Đại hội Chi bộ phòng Quản trị và Đầu tư nhiệm kỳ 2017 - 2020

BTV Đảng ủy trường

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Đinh Xuân Khoa, đ/c Nguyễn Huy Bằng, đ/c Nguyễn Anh Dũng), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Chi ủy chi bộ, Trưởng, phó phòng QT&ĐT, TTCNTT.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Duyệt Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào nhiệm kỳ 2017 - 2020

BTV Đảng ủy trường

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Nguyễn Huy Bằng, đ/c Trần Bá Tiến), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Chi ủy chi bộ, Trưởng, phó đơn vị

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

17:30

Họp BTV Đoàn trường

Đ/c Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường

BTV Đoàn trường

Văn phòng Đảng - Đoàn thể (Nhà A1)

Thứ Tư, ngày 17/01/2018

08:00

Duyệt Đại hội Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm nhiệm kỳ 2017 - 2020

BTV Đảng ủy trường

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Nguyễn Huy Bằng, đ/c Nguyễn Hoa Du), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Chi ủy chi bộ, Trưởng, phó đơn vị

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

09:30

Duyệt Đại hội Chi bộ phòng Sau đại học - Thanh tra nhiệm kỳ 2017 - 2020

BTV Đảng ủy trường

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Ngô Đình Phương, đ/c Nguyễn Huy Bằng, đ/c Nguyễn Anh Chương), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Chi ủy chi bộ, Trưởng, phó 2 đơn vị

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc biên soạn bài giảng điện tử theo hướng tiếp cận CDIO và định hướng dạy học trực tuyến. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Hữu Việt.

Đ/c Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Đại diện lãnh đạo các Viện, Khoa đào tạo;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

10:00

Duyệt Đại hội Chi bộ cán bộ Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đảng ủy bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

- Đại diện Đảng ủy (Đ/c Nguyễn Anh Dũng), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Chi ủy chi bộ, Trưởng, phó đơn vị

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

13:00

Duyệt Đại hội Chi bộ Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên nhiệm kỳ 2017 - 2020

BTV Đảng ủy trường

- Đại diện Đảng ủy (Đ/c Ngô Đình Phương, đ/c Đinh Trí Dũng), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Chi ủy chi bộ, Trưởng, phó đơn vị

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Họp Ban Truyền thông

Đ/c Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định;

- Trưởng các Khoa/Viện đào tạo.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:30

Duyệt Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên nhiệm kỳ 2017 - 2020

BTV Đảng ủy trường

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Ngô Đình Phương, đ/c Nguyễn Anh Dũng), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Chi ủy chi bộ, Trưởng, phó 2 đơn vị

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

16:30

Duyệt Đại hội Chi bộ cán bộ Khoa Sư phạm Ngữ Văn nhiệm kỳ 2017 - 2020

BTV Đảng ủy trường

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Ngô Đình Phương, đ/c Đinh Trí Dũng), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Chi ủy chi bộ, Trưởng, phó đơn vị.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:00

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4, đợt 1, năm 2018 học Chuyên đề 2

Phòng Tổ chức Cán bộ

Giảng viên Trương Xuân Dũng; Học viên theo Quyết định

Phòng A1. 302

19:30

Đại hội Chi bộ Phòng CTCT-HSSV nhiệm kỳ 2017 - 2020

Chi ủy chi bộ phòng CTCT-HSSV

- Đảng viên chi bộ phòng CTCT-HSSV.

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Ngô Đình Phương, đ/c Nguyễn Hồng Soa, đ/c Nguyễn Anh Chương), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 18/01/2018

08:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017: Nghiên cứu đề xuất qui trình và hướng dẫn xây dựng ngân hàng đề thi phục vụ cho thi trực tuyến tại Trường Đại học Vinh. Chủ nhiệm: TS. Trần Đình Quang

Đ/c Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Đại diện lãnh đạo các Viện, Khoa đào tạo;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp 8 tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Đại hội Chi bộ phòng Quản trị và Đầu tư nhiệm kỳ 2017-2020

Chi ủy chi bộ phòng Quản trị và Đầu tư

- Đảng viên chi bộ phòng QT&ĐT.

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Đinh Xuân Khoa, đ/c Nguyễn Huy Bằng, đ/c Nguyễn Anh Dũng), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Đại hội Chi bộ học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2017-2020

Chi bộ học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường

- Đảng viên chi bộ học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường.

- Đại diện Đảng ủy (Đ/c Cao Tiến Trung), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Phòng họp tầng 4, nhà A1

14:00

Hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội và cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Nguyễn Hồng Soa, Đ/c Thiều Đình Phong.

Hội trường tầng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

14:30

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào nhiệm kỳ 2017-2020

Chi ủy chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào

- Đảng viên chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào.

- Đại diện Đảng ủy (Đ/c Nguyễn Huy Bằng, đ/c Trần Bá Tiến), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Phòng họp tầng 3, Trung tâm Thư viện

15:00

Duyệt Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2017 - 2020 (Hoãn lịch duyệt)

BTV Đảng ủy trường

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Thái Văn Thành), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Chi ủy chi bộ, Trưởng, phó đơn vị.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Đại hội Chi bộ Nội trú - Y tế nhiệm kỳ 2017 - 2020

Chi ủy chi bộ Nội trú - Y tế

- Đảng viên chi bộ Nội trú - Y tế.

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Ngô Đình Phương, đ/c Nguyễn Hồng Soa), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

16:00

Duyệt Đại hội Chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản nhiệm kỳ 2017 - 2020

BTV Đảng ủy trường

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Đinh Xuân Khoa), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Chi ủy chi bộ, Trưởng, phó 3 đơn vị.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:00

Đại hội Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2017-2020

Chi ủy chi bộ HVSV Khoa Xây dựng

- Đảng viên chi bộ HVSV Khoa Xây dựng

- Đảng ủy bộ phận Khoa Xây dựng

- Đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể (đ/c Nguyễn Thái Dũng)

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 19/01/2018  

07:30

Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 1 năm 2018

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Nguyễn Hồng Soa

Hội trường tầng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

07:30

Duyệt Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2017 - 2020

BTV Đảng ủy trường

- Đại diện Đảng ủy (Đ/c Nguyễn Huy Bằng, đ/c Nguyễn Anh Dũng), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm, Ban chủ nhiệm khoa giáo viên.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Đại hội Chi bộ cán bộ Khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2017-2020

Chi ủy chi bộ cán bộ Khoa Xây dựng

- Đảng viên chi bộ HVSV Khoa Xây dựng

- Đảng ủy bộ phận Khoa Xây dựng

- Đại diện Đảng ủy Trường (đ/c Đinh Xuân Khoa, đ/c Nguyễn Anh Dũng); đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể (đ/c Thiều Đình Phong)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:30

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017: Nghiên cứu xây dựng chuẩn đề cương môn học, chuẩn đề cương bài giảng theo tiếp cận CDIO và hình thức dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Vinh. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Xuân Bình

Đ/c Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHV ngày 09/01/2018;

- Đại diện lãnh đạo các Viện, Khoa đào tạo;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

13:00

Duyệt Đại hội Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2017 - 2020

BTV Đảng ủy trường

- Đại diện Đảng ủy (Đ/c Nguyễn Huy Bằng, đ/c Nguyễn Anh Dũng), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Chi ủy chi bộ, BCN khoa GDTC.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Nguyễn Hồng Soa

Hội trường tầng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

13:30

Hoạt động đào tạo tiếp cận CDIO: Chấm sản phẩm Project Nhập môn ngành kỹ thuật, khóa 58 ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Giảng viên Nguyễn Tiến Dũng, Viện Kỹ thuật và Công nghệ

- Đại diện Ban Giám hiệu; Công đoàn Trường; Phòng Đào tạo, Lãnh đạo Viện Kỹ thuật và Công nghệ; Những người quan tâm.

Phòng học A3.105

14:00

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm nhiệm kỳ 2017 – 2020

Chi ủy chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

- Đảng viên chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm,

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Nguyễn Huy Bằng, đ/c Nguyễn Hoa Du), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Báo cáo kết quả viết bài đăng tạp chí quốc tế của TS Mai Thị Thanh Nga, TS. Vũ Thị Phương Lê, TS. Biện Thị Quỳnh Nga

Trung tâm NC -  KHST

- Đ/c Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng;

-  Cán bộ giảng dạy các khoa: Lịch sử, SP Ngữ Văn; Giáo dục Chính trị, Các cộng tác viên và cán bộ TT NC-KNST; Các cán bộ quan tâm.

Phòng họp 6, tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An làm việc với Nhà trường về Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2017 - 2018; Về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An;

- Ban Giám hiệu (đ/c Thái Văn Thành, đ/c Nguyễn Huy Bằng); Viện trưởng Viện SPTN, Trưởng khoa Giáo dục; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, HCTH, KH-TC, KH&HTQT, QT&ĐT, TT GDTX, Tổ Đào tạo liên tục, TT GDQP và AN, TT DV, HTSV&QHDN, Bí thư Đoàn Thanh niên.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:00

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4, đợt 1, năm 2018 học Chuyên đề 3

Phòng Tổ chức Cán bộ

Giảng viên; Học viên theo Quyết định

Phòng A1. 302

Thứ Bảy, ngày 20/01/2018

07:30

Đại hội Chi bộ Cán bộ ngành Sinh học, Viện Sư phạm Tự nhiên nhiệm kỳ 2017-2020

Chi ủy chi bộ cán bộ Ngành Sinh học

- Đảng viên chi bộ cán bộ Ngành Sinh học,

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Thái Văn Thành, đ/c Kiều Phương Chi, đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể (đ/c Thiều Đình Phong).

Phòng họp tầng 4, nhà A1

13:30

Đại hội Chi bộ cán bộ Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2017-2020

Chi ủy chi bộ Khoa Lịch sử

- Đảng viên chi bộ cán bộ Khoa Lịch sử,

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Thái Văn Thành, đ/c Nguyễn Anh Chương), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Phòng họp tầng 4, nhà A1

14:00

Đại hội Chi bộ cán bộ Ngành Toán - Tin, Viện Sư phạm Tự nhiên nhiệm  kỳ 2017-2020

Chi ủy chi bộ cán bộ Ngành Toán - Tin

- Đảng viên chi bộ cán bộ Ngành Toán - Tin

- Đảng ủy bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên

- Đại diện Đảng ủy Trường (Đ/c Thái Văn Thành, đ/c Kiều Phương Chi); đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể (đ/c Thiều Đình Phong)

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Đại hội Chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản nhiệm kỳ 2017 - 2020

Chi ủy chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản

- Đảng viên chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản,

- Đại diện Đảng ủy (đ/c Nguyễn Huy Bằng), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể (đ/c Nguyễn Quang Tuấn)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:00

Đại hội Chi bộ Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên nhiệm kỳ 2017 - 2020

Chi ủy chi bộ Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên

- Đảng viên chi bộ Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên

- Đại diện Đảng ủy Trường (Đ/c Ngô Đình Phương, đ/c Đinh Trí Dũng); đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể (đ/c Nguyễn Thái Dũng)

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Chủ Nhật, ngày 21/01/2018     

7:00

Ngày Chủ nhật Xanh tại cơ sở 1 và cơ sở 2

- BTV Đoàn TN,

- BTK Hội SV.

- Theo Kế hoạch của Đoàn TN - Hội SV

Các khu vực đã phân công của BTV Đoàn TN - Hội SV

Cả tuần

Các Khoa/ Viện, Phòng CTCT-HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tuyên truyền sinh viên thực hiện ôn, thi kết thúc học phần nghiêm túc, đạt kết quả cao.

- Các chi bộ đăng ký lịch duyệt và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 với Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

- Các đơn vị khẩn trương tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1, hoàn thành hồ sơ (theo Công văn số 05/ĐHV-HCTH, ngày 02/01/2018 đăng trên eOffice) và nộp về Trường, qua phòng Hành chính Tổng hợp trước ngày 19/01/2018.

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần