BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 24

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 12/02/2018

08:00

Kiểm tra cơ sở vật chất, niêm phong, bàn giao tài sản cho Ban trực Tết

Đ/c Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu, Ban trực Tết theo Quyết định, các đơn vị liên quan

Các cơ sở của Trường

13:00

Kiểm tra cơ sở vật chất, niêm phong, bàn giao tài sản cho Ban trực Tết

Đ/c Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu, Ban trực Tết theo Quyết định, các đơn vị liên quan

Các cơ sở của Trường

Thứ Ba, ngày 13/02/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 14/02/2018

 

Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Thứ Năm, ngày 15/02/2018

 

Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Thứ Sáu, ngày 16/02/2018  

 

Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Thứ Bảy, ngày 17/02/2018

 

Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Chủ Nhật, ngày 18/02/2018     

 

Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần