BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 26

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 25/02/2018 đến ngày 03/03/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 25/02/2019

14:30

Giao ban công tác quản lý cơ sở vật chất tại Làng sinh viên cơ sở 2

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Trưởng/Phó các đơn vị: KH-TC, QT&ĐT, TTr-PC, BQL Cơ sở II

Cơ sở 2

15:00

Giao ban Công tác HSSV

ThS. Đặng Thị Thu, Phó TP phụ trách phòng

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL.QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 26/02/2019

08:00

Tham dự buổi nói chuyện của Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công An)

BGH

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

10:00

Nghiệm thu giáo trình: “Bài tập trong dạy học Vật lý” của PGS.TS. Nguyễn Đình Thước (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 27/02/2019

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lê Thanh Quân, chuyên ngành: Toán giải tích.

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp A, nhà A1

08:00

Tọa đàm kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Trạm Y tế

 

Trạm Y tế

13:30

Tổ chức đón tiếp sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh học GDQP-AN tại Cơ sở II

- Ban Quản lý Cơ sở II

- TT. GDQP&AN

- Đại diện lãnh đạo: Ban QLCSII, TT. GDQP&AN

- CB được phân công phụ trách

- Sinh viên theo QĐ

TT. GDQP&AN

Thứ Năm, ngày 28/02/2019

07:00

Khai giảng khóa học GDQP-AN dành cho sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện Trường Đại học Y khoa Vinh

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, ĐBCL, DV HTSV&QHDN

- Lãnh đạo và CBVC Ban QLCSII, TT. GDQP&AN

- Sinh viên chuyên ngành GDQP-AN, các đại đội, sinh viên theo QĐ 

TT. GDQP&AN

15:00

Nghiệm thu giáo trình: “Chương trình và lý luận dạy học bộ môn Giáo dục công dân” của TS. Phạm Thị Bình, ThS. Hoàng Thị Nga

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

16:00

Nghiệm thu giáo trình: “Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại” của PGS.TS. Nguyễn Quang Hồng (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 01/03/2019

10:00

Kiểm tra, giám sát hoạt động, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các Nhà ăn Cơ sở II

Đ/c Thái Thị Tân, Tổ trưởng Tổ kiểm tra, giám sát

Tổ kiểm tra, giám sát theo QĐ số 855/QĐ-ĐHV ngày 20/9/2018 của Hiệu trưởng

Các Nhà ăn Cơ sở II

Thứ Bảy, ngày 02/03/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 03/03/2019

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Các đơn vị làm báo cáo công tác tháng 1, 2; xây dựng chương trình công tác tháng 3, gửi về Trường qua phòng Hành chính Tổng hợp, trực tiếp đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, E-mail: nguyenquocdungdhv@gmail.com.

- Nhà trường triển khai công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 tại các trường THPT trên địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh theo kế hoạch

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần