BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 34

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 22/04/2018 đến ngày 28/04/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 22/4/2019

10:00

Nhà trường làm việc với Đoàn công tác Trường Đại học Sahmyook, Hàn Quốc

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, Đào tạo, CTCT-HSSV, KH-TC, Quản trị và Đầu tư, TTDV, HTSV&QHDN

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp Ban rà soát, điều chỉnh chương trình THPT chất lượng cao

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng

Theo QĐ số 824/QĐ-ĐHV ngày 18/4/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Semina bản thảo sách “Lịch sử Trường Đại học Vinh 60 năm xây dựng và phát triển (1959 - 2019)”

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 523/QĐ-ĐHV, 15/3/2019

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban Công tác HSSV

TS. Đặng Thị Thu, PTP Phụ trách CTCT-HSSV

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL.QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc;

- Lãnh đạo ban quản lý cơ sở II.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 23/4/2019

08:30

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thăm quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm với Nhà trường về công tác quản trị đại học, mô hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

1. Đoàn công tác của Trường Đại học Mỏ - Địa chất:

- GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng;

- PGS.TS Triệu Hùng Trường, Phó Hiệu trưởng;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, KH-TC, ĐT đại học, ĐT Sau đại học, Cơ sở vật chất.

2. Thành phần của Trường Đại học Vinh:

- BGH: PGS.TS Nguyễn Huy Bằng;

- Trưởng, phó phòng HCTH;

- Trưởng các đơn vị: TCCB, KH-TC, Đào tạo, Đào tạo SĐH, QT&ĐT; TT DV, HTSV&QHDN.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (lần 1) thực hiện quy trình công tác cán bộ

Đ/c Đinh Xuân Khoa

BTV Đảng ủy, BTC Đảng ủy, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Nghệ An

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

09:45

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (lần 1) thực hiện quy trình công tác cán bộ

Đ/c Đinh Xuân Khoa

BCH Đảng bộ, BTC Đảng ủy, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Nghệ An

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

10:15

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (lần 2) thực hiện quy trình công tác cán bộ

Đ/c Đinh Xuân Khoa

BTV Đảng ủy, BTC Đảng ủy, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Nghệ An

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

10:30

Họp cán bộ chủ chốt toàn Trường thực hiện quy trình công tác cán bộ

Đ/c Đinh Xuân Khoa

BCH Đảng bộ Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Trưởng các đoàn thể; Bí thư các ĐBBP, Bí thư các CB trực thuộc, Trưởng các đơn vị, BTC Đảng ủy, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Nghệ An

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

11:00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (lần 2) thực hiện quy trình công tác cán bộ

Đ/c Đinh Xuân Khoa

BCH Đảng bộ, BTC Đảng ủy, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Nghệ An

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Họp rà soát việc thực hiện Kết luận thanh tra

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: HCTH (đ/c Soa); TCCB (đ/c Dũng); KHTC (đ/c Tuấn); TTr-PC (đ/c Phú, Bình); TT GDTX (đ/c Hậu); ĐT SĐH (đ/c Khôi); Trường THPT Chuyên (đ/c Sơn - PHT); Trường THSP (đ/c Phồn).

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Họp rà soát việc xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh (tâm lý học đường) và tổ chức triển khai thực hiện tại Nghệ An (theo Kế hoạch số 623/KH-SGDĐT, ngày 18/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: BDNVSP, GDTX, KH-TC;

- Đại diện BCN, Trưởng bộ môn tâm lý học, Giáo dục học khoa Giáo dục;

- Đại diện BLĐ Viện KHXH&NV, Trưởng bộ môn CTXH

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

15:00

Họp lớp trưởng các lớp sinh viên khóa 55 hệ kỹ sư (5 năm), khóa 56 hệ cử nhân và khóa 56 hệ kỹ sư toàn trường để phục vụ cho công tác chuẩn bị tốt nghiệp.

TS. Đặng Thị Thu, PTP. Phụ trách phòng

Cán bộ phòng Đào tạo và phòng CTCT-HSSV

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

16:30

Nhà trường làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu: PGS.TS Nguyễn Huy Bằng;

- Lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo (đ/c Tiến), ĐT SĐH (đ/c Khôi), GDTX (đ/c Hậu), BD NVSP (đ/c Sang)

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 24/4/2019

08:00

Họp bàn về công tác triển khai học kỳ hè Quân đội tại Trường THSP

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trường THSP, TT GDQP&AN, BQL Cơ sở II, Phòng KH-TC, TT DV, HTSV&QHDN

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Thanh tra việc thực hiện kế hoạch năm học tại khoa Luật

PGS.TS Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng TTr-PC

- Đoàn Thanh tra theo Quyết định;

- Khoa Luật: Theo Kế hoạch

Văp phòng khoa Luật

Thứ Năm, ngày 25/4/2019

08:00

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát thực trạng cộng tác phối hợp giữa gia đình - Nhà trường - Xã hội tại Trường Đại học Vinh

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

10:00

Nhà trường làm việc với Tổ chức Jasso - Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, Đào tạo, CTCT-HSSV, KH-TC, Quản trị và Đầu tư, TT DV, HTSV&QHDN.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:30

(Tiết 6) Thao giảng cấp Trường, bài giảng: Phòng chống địch tiến công hỏa lực

GV Trần Văn Long, TT giáo dục Quốc phòng  và An ninh

Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện các đơn vị: TCCB, Đào tạo, ĐBCL, BCN Khoa GDQP và các giảng viên trong bộ môn

Phòng học A.402

Cơ sở II

14:00

Triển khai kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên năm học 2018 - 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị trong toàn trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 26/4/2019

07:00

Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh tham quan đảo Hòn Ngư (xuất phát tại bến tàu Hải Châu, phía sau xưởng đóng tàu Bến Thủy)

TS. Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội

Đại biểu khách mời và toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh

Đào Hòn Ngư

08:00

Nghiệm thu đề án quy hoạch phòng thí nghiệm và mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo tiếp cận CDIO Khoa Xây dựng

(HOÃN LỊCH HỌP)

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 616/QĐ-ĐHV, ngày 28/3/2018;

- BCN, Trưởng bộ môn khoa Xây dựng

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

09:30

Nhà trường làm việc với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, HCTH, Đào tạo, Đào tạo SĐH, CTCT-HSSV, KH-TC, QT&ĐT, Nội trú, Viện SP Xã hội, TT DV, HTSV&QHDN, Trạm Y tế.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Minh Tuấn, chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu đề án quy hoạch phòng thí nghiệm và mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo tiếp cận CDIO Viện SP Tự nhiên

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 612/QĐ-ĐHV, ngày 28/3/2018;

- BLĐ, Trưởng bộ môn Viện SP Tự nhiên

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:30

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 745/QĐ-ĐHV, ngày 11/4/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 27/4/2019

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phan Thị Cẩm Vân, chuyên ngành: Lịch sử thế giới

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

Chủ Nhật, ngày 28/4/2019

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- Giải thể thao Công đoàn năm 2019 tổ chức thi đấu các nội dung theo kế hoạch

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần