BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 35

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 07/5/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và

 Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Chào mừng Đại hội Công đoàn Bộ phận, Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017 -2022

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 01/5/2017                                Nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 02/5/2017                                  Nghỉ bù ngày lễ 30/4

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 03/5/2017

08:00

Họp Ban Truyền thông Trường Đại học Vinh

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Ban Truyền thông theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Theo QĐ số 4874/QĐ-ĐHV ngày 21/12/2015 (Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV; Đào tạo; KH-TC; TTrGD; HCTH; TT ĐBCL; TT Nội trú, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV; Trưởng các khoa, Viện trưởng và TL QLSV các khoa/ viện có sinh viên xét thôi học

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Đại hội Công đoàn bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chủ tịch CĐBP Viện Sư phạm Tự nhiên

BTV, BCH CĐ; Đoàn viên CĐBP Viện Sư phạm Tự nhiên

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 04/5/2017

07:30

Hội  nghị giao ban cơ quan tháng 5/2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BCH Đảng bộ Trường,  BGH; Trưởng, Phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Bí thư, Phó Bí thư đảng bộ bộ phận; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Trường; CT Hội CCB; TB TTrND; Thư ký HĐ trường, Trưởng Bộ phận một cửa;  TLĐT, CVVP các khoa đào tạo, viện,  trường trực thuộc; Các GS, PGS vừa được bổ nhiệm ngày 14/4/2017 (GS Trần Đình Thắng, PGS Nguyễn Thị Bích Hiền, PGS Nguyễn Thị Hương; PGS Nguyễn Chiến Thắng)

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị  Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Bí thư

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

15:30

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm DV,HTSV&QHDN nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chủ tịch CĐBP Trung tâm DV,HTSV&QHDN

BTV CĐ Trường (đ/c Nguyễn Hồng Soa); BCH CĐ Trường  (đ/c Nguyễn Văn Hoàn); Đoàn viên CĐBP Trung tâm DV,HTSV&QHDN

Phòng 6, tầng 6, Nhà Điều hành

19:30

Đại hội Công đoàn bộ phận Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chủ tịch CĐBP Viện Kỹ thuật và Công nghệ

BTV, BCH CĐ; Đoàn viên CĐBP Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Chương trình giao lưu văn nghệ: Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường

 

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Đại biểu có Giấy mời; Theo Kế hoạch triển khai của BTV Đoàn trường

Sân khấu A4

Thứ Sáu, ngày 05/5/2017  

14:00

Họp về tiến độ biên soạn Đề cương chi tiết học phần giai đoạn 1 theo hướng tiếp cận CDIO

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH&HTQT, HCTH; Chủ 75 đề tài nghiên cứu khoa học biên soạn đề cương chi tiết học phần của giai đoạn 1 theo tiếp cận CDIO

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Đại hội Công đoàn bộ phận Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chủ tịch CĐBP Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường 

BTV, BCH CĐ; Đoàn viên CĐBP Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

 

Họp Ban Chấp hành Đoàn trường

- Đ/c Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn trường

Ủy viên BCH Đoàn trường khóa XXIX

Phòng họp A - Nhà A1

Thứ Bảy, ngày 06/5/2017

06:30

Lớp đối tượng Đảng dâng hoa tại Quảng trường  Hồ Chí Minh

 

Ban Tổ chức lớp học

Ban Tổ chức lớp học, các học viên

Quảng trường Hồ Chí Minh

07:15

Lễ khai giảng lớp đối tượng kết nạp Đảng

 

Ban Tổ chức lớp học

Ban Tổ chức lớp học, báo cáo viên, các học viên

Hội trường A

07:30

Lớp đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ nhất

Đ/c Đinh Thế Định

Các học viên

Hội trường A

13:45

Lớp đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ hai

Đ/c Nguyễn Văn Trung

Các học viên

Hội trường A

19:15

Lớp đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ ba

Đ/c Bùi Thị Cần

Các học viên

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 07/5/2017     

07:30

Lớp đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ tư

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Các học viên

Hội trường A

13:45

Lớp đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ  năm

Đ/c Nguyễn Hồng Soa

Các học viên

Hội trường A

Cả tuần

 

 

Ghi chú

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn