BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 39

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 03/06/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 28/05/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định

Phòng học A1.302

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP. CTCT-HSSV

Trợ lý QLHSSV các viện, khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 29/05/2018

07:00

Thi tuyển viên chức (Vấn đáp)

Hội đồng thi tuyển viên chức

Các thí sinh tham dự kỳ thi

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Thi tuyển viên chức (Vấn đáp)

Hội đồng thi tuyển viên chức

Các thí sinh tham dự kỳ thi

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

15:00

Họp tổng kết thực tập

GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo; Trưởng các Viện/Khoa; Trợ lý đào tạo các Viện/Khoa.

Phòng họp tầng 2, nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 30/05/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A1.201

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định

Phòng học A1.302

08:00

Họp triển khai kế hoạch biên soạn lịch sử Trường 60 năm xây dựng và phát triển (1959 - 2019)

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

BGH; Chủ tịch Hội đồng Trường; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Trường các đơn vị: CTCT-HSSV, HCTH; Ban chỉ đạo, Tổ biên soạn (theo QĐ số 373/QĐ-ĐHV ngày 18/5/2018 của Hiệu trưởng)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

16:00

Nhà trường tổ chức Chương trình vui Tết Thiếu nhi

Đ/c: Thái Thị Kim Oanh, Trưởng Ban Nữ công

Đại diện Đảng ủy, BGH, Đoàn TN, Hội SV, BTV Công đoàn, Ban nữ công, Chủ tịch các CĐBP, Tổ trưởng nữ công các đơn vị và tất cả các cháu là con của CBVC Nhà trường

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 31/05/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A1.201

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định

Phòng học A1.302

08:15

GS Sato (ĐH Kochi, Nhật Bản) trình bày seminar cho SV Viện CN Hóa - Sinh, Môi trường và Khoa Xây dựng

Viện CN Hóa - Sinh, Môi trường

Theo thông báo

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

14:00

Họp giáo viên giảng dạy các lớp THPT chất lượng cao

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Phòng Đào tạo;

- BGH Trường THPT Chuyên;

- Giáo viên giảng dạy các môn: Tiếng Anh, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin.

Phòng họp tầng 2, nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 01/06/2018

07:00

Thi tuyển viên chức (Vấn đáp)

Hội đồng thi tuyển viên chức

Các thí sinh tham dự kỳ thi

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A1.201

07:30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Theo Thông tri số 09-TTr/ĐU ngày 24/5/2018 của Đảng ủy Trường

Hội trường A

14:00

Thi tuyển viên chức (Vấn đáp)

Hội đồng thi tuyển viên chức

Các thí sinh tham dự kỳ thi

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 02/06/2018

09:00

Lễ ra mắt Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh

- Ban Giám hiệu,

- Ban Giám đốc Trung tâm.

- Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lãnh đạo các địa phương, các trường đại học, cao đẳng;

- Đại biểu trong Trường: Có giấy mời

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 03/06/2018

08:00

GS.TS Nguyễn Lộc - Chủ biên chương trình môn Tiếng Anh về nói chuyện với giảng viên, sinh viên, học viên ngành SP Ngoại ngữ và giáo viên môn Tiếng Anh chủ chốt của các trường phổ thông trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh

Ban Chủ nhiệm Khoa SP Ngoại ngữ

Ban Chủ nhiệm, giảng  viên Khoa SP Ngoại ngữ; giáo viên Tiếng Anh trường THPT Chuyên, trường TH sư phạm; học viên, sinh viên Khoa SP Ngoại ngữ; giáo viên cốt cán môn Tiếng Anh tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Hội trường A

Cả tuần

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ tổ chức kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018.

- Các đơn vị tổ chức tổng kết năm học theo Công văn số 501/ĐHV-HCTH, ngày 10/5/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường

- Các Khoa/ Viện, Phòng CTCT-HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tuyên truyền sinh viên thực hiện ôn, thi kết thúc học phần nghiêm túc, đạt kết quả cao.

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần