BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ HÈ 01

 KỲ HÈ 2017

(Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/ 1947 - 27/7/2017)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 24/7/2017

14:00

Nghiệm thu các đề tài Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD, kiểm tra đánh giá học phần tiếp cận CDIO:

- Cơ sở quản lý tài nguyên và môi trường

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội

- Địa lí học đại cương

 

 

 

Đ/c Thái Văn Thành -  Phó Hiệu trưởng

 Ban giám hiệu; Phòng Đào tạo; Hội đồng nghiệm thu (Đ/c Nguyễn Xuân Bình;  Đ/c Trần Đình Quang;  Đ/c Đinh Phan Khôi, Đ/c Hoàng Hữu Việt, Đ/c Nguyễn Hoa Du, Đ/c Cao Tiến Trung); Khoa Địa lí –QLTN (Ban chủ nhiệm, Trưởng bộ môn các ngành, chủ nhiệm các đề tài CDIO).

 

 

 

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 25/7/2017

08:00

Nghiệm thu các đề tài Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD, kiểm tra đánh giá học phần tiếp cận CDIO:

- Văn học thiếu nhi

- Ngôn ngữ học hiện đại

- Giáo dục học

 

 

 

 

Đ/c Thái Văn Thành -  Phó Hiệu trưởng

Ban giám hiệu; Phòng Đào tạo; Hội đồng nghiệm thu (Đ/c Nguyễn Xuân Bình;  Đ/c Trần Đình Quang;  Đ/c Đinh Phan Khôi, Đ/c Hoàng Hữu Việt, Đ/c Nguyễn Hoa Du, Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền); Khoa Giáo dục (Ban chủ nhiệm, Trưởng bộ môn các ngành, chủ nhiệm các đề tài CDIO)

 

 

 

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

 

Giới thiệu chương trình học bổng Chevening, Vương quốc Anh

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, TCCB, CTCT-HSSV, Đào tạo, TT DV, HTSV và QHDN; toàn thể cán bộ, giảng viên các khoa, viện

Phòng họp A, tầng 4, Nhà A1

Thứ Tư, ngày 26/7/2017

08:00

 

Nghiệm thu các đề tài Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD, kiểm tra đánh giá học phần tiếp cận CDIO:

- Từ Hán Việt

- Ngữ dụng học

- Ngữ nghĩa học

 

 

 

Đ/c Thái Văn Thành -  Phó Hiệu trưởng

Ban giám hiệu; Phòng Đào tạo; Hội đồng nghiệm thu (Đ/c Nguyễn Xuân Bình;  Đ/c Trần Đình Quang;  Đ/c Đinh Phan Khôi, Đ/c Hoàng Hữu Việt, Đ/c Nguyễn Hoa Du, Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền); Khoa Giáo dục (Ban chủ nhiệm, Trưởng bộ môn các ngành, chủ nhiệm các đề tài CDIO)

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

 

Nghiệm thu các đề tài Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD, kiểm tra đánh giá học phần tiếp cận CDIO:

- Tâm lý học

- Tâm lý học giáo dục trẻ em

- Tâm lý học đại cương

 

 

 

 

 

Đ/c Thái Văn Thành -  Phó Hiệu trưởng

Ban giám hiệu; Phòng Đào tạo; Hội đồng nghiệm thu (Đ/c Nguyễn Xuân Bình;  Đ/c Trần Đình Quang;  Đ/c Đinh Phan Khôi, Đ/c Hoàng Hữu Việt, Đ/c Nguyễn Hoa Du, Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền); Khoa Giáo dục (Ban chủ nhiệm, Trưởng bộ môn các ngành, chủ nhiệm các đề tài CDIO)

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 27/7/2017

 

 

 

14:00

 

Nghiệm thu các đề tài Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD, kiểm tra đánh giá học phần tiếp cận CDIO:

- Âm nhạc

- Nghệ thuật tạo hình và thiết kế đồ dùng đồ chơi cho trẻ

 

 

 

 

 

Đ/c Thái Văn Thành -  Phó Hiệu trưởng

Ban giám hiệu; Phòng Đào tạo; Hội đồng nghiệm thu (Đ/c Nguyễn Xuân Bình;  Đ/c Trần Đình Quang;  Đ/c Đinh Phan Khôi, Đ/c Hoàng Hữu Việt, Đ/c Nguyễn Hoa Du, Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền); Khoa Giáo dục (Ban chủ nhiệm, Trưởng bộ môn các ngành, chủ nhiệm các đề tài CDIO)

 

 

 

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 28/7/2017  

08:00

Nghiệm thu các đề tài Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD, kiểm tra đánh giá học phần tiếp cận CDIO:

- Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

 

 

 

 

 

Đ/c Thái Văn Thành -  Phó Hiệu trưởng

Ban giám hiệu; Phòng Đào tạo; Hội đồng nghiệm thu (Đ/c Nguyễn Xuân Bình;  Đ/c Trần Đình Quang;  Đ/c Đinh Phan Khôi, Đ/c Hoàng Hữu Việt, Đ/c Nguyễn Hoa Du, Đ/c Đinh Thế Định); Khoa Giáo dục chính trị (Ban chủ nhiệm, Trưởng bộ môn các ngành, chủ nhiệm các đề tài CDIO)

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

 

 

Nghiệm thu các đề tài Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD, kiểm tra đánh giá học phần tiếp cận CDIO:

- Logic hình thức

- Lịch sử triết học

 

 

 

 

 

Đ/c Thái Văn Thành -  Phó Hiệu trưởng

Ban giám hiệu; Phòng Đào tạo; Hội đồng nghiệm thu (Đ/c Nguyễn Xuân Bình;  Đ/c Trần Đình Quang;  Đ/c Đinh Phan Khôi, Đ/c Hoàng Hữu Việt, Đ/c Nguyễn Hoa Du, Đ/c Định Thế Định); Khoa Giáo dục chính trị (Ban chủ nhiệm, Trưởng bộ môn các ngành, chủ nhiệm các đề tài CDIO)

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 29/7/2017

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 30/7/2017     

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

 

Ghi chú

1. Đề nghị các đơn vị nộp báo cáo công tác tháng 6,7/2017 và chương trình công tác tháng 8/2017 cho Phòng Hành chính Tổng hợp trước 17h30 ngày 24/7/2017; đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ email: locntx@vinhuni.edu.vn

2.  Đề nghị các đơn vị (phòng, trung tâm, trạm, nhà XB) nộp Giấy đề nghị cấp Văn phòng phẩm phục vụ công tác hành chính học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 về phòng KH-TC trước ngày 20/8/2017.