BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 01

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Đón chào năm học mới 2020 - 2021

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 07/9/2020

07:30

Đón tiếp sinh viên khoá 61 hệ chính quy nhập học (đợt 1)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Công văn số 764/ĐHV-CTCTHSSV ngày 27/8/2020

Hội trường A

07:30

Gặp mặt sinh viên tốt nghiệp năm 2020 được cử đi đào tạo Sĩ quan dự bị

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Lãnh đạo phòng CTCT-HSSV và sinh viên có tên theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Họp rà soát công việc tháng 9/2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Mời Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐ trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị có liên quan (có thông báo)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Họp đánh giá mô-đun Quản lý khung chương trình đào tạo thuộc Phần mềm tổng thể

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ tư vấn giám sát;

- Đại diện các đơn vị: CNTT, Đào tạo (đ/c Mỹ, đ/c Thư)

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

10:00

Họp nghiệm thu kỹ thuật mô-đun Quản lý nhập học, thuộc Phần mềm tổng thể

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Tổ tư vấn giám sát;

- Đại diện các đơn vị: CNTT, Đào tạo, KH-TC, CTCT-HSSV

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Phòng TCCB

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- CBVC Phòng TCCB;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ, phòng HCTH, KH-TC.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Nhà xuất bản

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC Nhà xuất bản;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ, phòng HCTH, KH-TC.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Họp đánh giá mô-đun Quản lý thời khoá biểu, thuộc Phần mềm tổng thể

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ tư vấn giám sát;

- Đại diện các đơn vị: CNTT, Đào tạo (đ/c Mỹ, đ/c Thắng, đ/c Thuỷ)

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

16:00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

TS. Trần Bá Tiến

Theo Quyết định số 2072/QĐ-ĐHV ngày 20/8/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

19:30

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện SP Xã hội

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC Viện SP Xã hội;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 2;

- Đại diện các ĐV liên quan

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 08/9/2020

07:30

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Phòng TTr-PC

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- CBVC Phòng TTr-PC;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ, phòng HCTH, KH-TC.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

07:30

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trung tâm ĐBCL

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC Trung tâm ĐBCL;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ, phòng HCTH, KH-TC.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

10:30

Họp rà soát công tác chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào theo tiêu chuẩn AUN-QA

TS. Trần Bá Tiến

- Trung tâm ĐBCL;

- Giám đốc TT KĐCLGD;

 - Nhóm SAR của hai ngành SP Toán học và CNTT

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Văn phòng Đảng - Đoàn thể

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- CBVC Văn phòng Đ-ĐT;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ, phòng HCTH, KH-TC.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Hội thảo - Tập huấn công tác hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên phổ thông đại trà trong khuôn khổ Chương trình ETEP năm 2020

TS. Trần Bá Tiến

Theo thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

15:30

Mở thầu qua mạng gói thầu: Gói số 10: Cung cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin và các thiết bị khác.

GS. TS Nguyễn Huy Bằng

- BQL CT ETEP

- BQL DA Đầu tư TB và hạ tầng CNTT thuộc CT ETEP

Phòng họp tầng 6, nhà điều hành

16:00

Toạ đàm khoa học lấy ý kiến góp ý cho các sản phẩm thuộc các nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường năm 2020

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 2016/QĐ-ĐHV ngày 21/8/2020;

- Đại biểu có giấy mời;

- Những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

19:30

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 khoa Kinh tế

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC khoa Kinh tế;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 2;

- Đại diện các ĐV liên quan

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 09/9/2020

07:30

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trung tâm GDTX

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC Trung tâm GDTX;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ, phòng HCTH, KH-TC.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Nhà trường làm việc với BQL Chương trình ETEP (Bộ GD&ĐT) về tiến độ Chương trình ETEP năm 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Ban Giám hiệu;

- BQL CT ETEP;

- Đại diện 2 DA đầu tư CSVC (đ/c Hoàng Việt Dũng, đ/c Lê Văn Quý)

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 BQL Cơ sở II

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC BQL Cơ sở II;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ, phòng HCTH, KH-TC.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

15:30

Họp Hội đồng Tự đánh giá sự phát triển năng lực của Trường Đại học Vinh theo Bộ chỉ số TEIDI

TS. Trần Bá Tiến

- BQL CT ETEP;

- Thành viên HĐ (Theo QĐ số 722/QĐ-ĐHV ngày 16/4/2020);

- Ban GS&ĐG Chương trình

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 10/9/2020

07:30

Đón tiếp sinh viên khoá 61 hệ chính quy (xét tuyển trực tuyến) nhập học (từ ngày 10/9 đến ngày 16/9/2020)

- Buổi sáng: Từ 7h30';

- Buổi chiều: Từ 14h00'.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Theo Công văn số 764/ĐHV-CTCTHSSV ngày 27/8/2020;

- Các đơn vị: CTCT-HSSV, KH-TC, CNTT, Đào tạo, Y tế cử CB trực đón tiếp

Phòng CTCT-HSSV

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

14:00

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình: “Tin học ứng dụng trong hóa học” của PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Theo quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5 Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 11/9/2020

07:30

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trung tâm BD NVSP

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC TT BD NVSP;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ, phòng HCTH, KH-TC.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:00

Họp Ban xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Theo Quyết định số 03/QĐ-HĐT ngày 28/8/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 10:00

Họp xét công nhận tốt nghiệp cho học viên cao học khóa 26

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Trưởng các khoa, viện và Trưởng các CN có HV tốt nghiệp

- Lãnh đạo và CV phụ trách, các phòng: ĐT SĐH, KHTC;

- Trưởng các đơn vị: TTr-PC, CTCT-HSSV, Thư viện, HCTH.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Phòng KH-TC

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- CBVC Phòng KH-TC;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ, phòng HCTH.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Phòng KH&HTQT

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC Phòng KH&HTQT;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ, phòng HCTH, KH-TC.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 12/9/2020

07:30

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trung tâm DV,HTSV&QHDN

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- CBVC TT DV,HTSV&QHDN;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ, phòng HCTH, KH-TC.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

07:30

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Phòng CTCT-HSSV

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC Phòng CTCT-HSSV;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ, phòng HCTH, KH-TC.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Phòng HCTH

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- CBVC Phòng HCTH;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ, phòng KH-TC.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 13/9/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần