BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 02

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 14/9/2020

07:30

Đón tiếp sinh viên khoá 61 hệ chính quy nhập học (cả ngày) các ngày 14, 15/9/2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Công văn số 764/ĐHV-CTCTHSSV ngày 27/8/2020

Phòng CTCT-HSSV

15:00

Giao ban công tác học sinh, sinh viên

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Phòng CTCT-HSSV;

- Trợ lý QLHS,SV

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 15/9/2020

07:30

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trung tâm KĐCLGD

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC TT KĐCLGD;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ, phòng HCTH, KH-TC.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

10:00

Họp rà soát công việc tháng 9/2020

TS. Trần Bá Tiến

- Trưởng các đoàn thể;

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm, trạm, NXB;

- Trưởng BPMC, Trưởng BPTT.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ trường phiên quý III năm 2020

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

- BCH Đảng bộ trường;

- Mời Phó CVP Đ-HĐT-ĐT tham dự

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 16/9/2020

07:30

Đón tiếp sinh viên khoá 61 hệ chính quy nhập học (đợt 2)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Công văn số 764/ĐHV-CTCTHSSV ngày 27/8/2020

Hội trường A

07:30

Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Trần Bá Tiến

- UBKT Đảng ủy trường;

- Đại biểu có giấy mời.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Họp Ban xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở của Trường Đại học Vinh

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Theo Quyết định số 05/QĐ-HĐT ngày 28/8/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

BTV Tỉnh ủy Nghệ An

Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trường

Hội trường tầng 4, Nhà A, Tỉnh ủy Nghệ An (Phòng HCTH bố trí xe)

Thứ Năm, ngày 17/9/2020

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

08:30

Họp Ban Dân vận Đảng ủy trường

Đ/c Phạm Thị Bình

Theo Quyết định số 210-QĐ/ĐU ngày 05/8/2020

Phòng khánh tiết, tầng 2 Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 18/9/2020

07:30

Đón tiếp lưu học sinh Lào nhập học năm 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Công văn số 826/ĐHV-CTCTHSSV ngày 14/9/2020

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

07:30

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Đảng ủy trường về công tác đảng viên

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

- Đại diện BTV và BTC Đảng ủy trường;

- Đại biểu có giấy mời

Phòng khánh tiết, tầng 2 Nhà điều hành

08:00

Hội nghị (trực tuyến) Báo cáo viên Trung ương tháng 9 và Tọa đàm "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới" (cả ngày)

BTG Trung ương; BTG Tỉnh ủy Nghệ An

- Đ/c Nguyễn Huy Bằng;

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa;

- Đ/c Hắc Xuân Cảnh;

- Đ/c Đậu Đức Anh

Hội trường tầng 3, BTG Tỉnh ủy Nghệ An (Phòng HCTH bố trí xe)

08:00

Nhà trường làm việc với Đoàn công tác của Cục NGCBQLGD (Bộ GD&ĐT)

TS. Trần Bá Tiến

- Đoàn công tác của Cục NGCBQLGD (Bộ GD&ĐT);

- CBVC phòng TCCB;

- Trưởng các viện: SPXH, SPTN, khoa GD; các đơn vị: HCTH, TTr-PC, BD NVSP, BQL ETEP

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:55

Tham dự Webinar học thuật "Đánh giá từ xa theo AUN-QA: Công tác chuẩn bị trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam"

TS. Trần Bá Tiến

- Trung tâm ĐBCL;

- Giám đốc TT KĐCLGD

 - Nhóm SAR của 2 ngành: SP Toán học và CNTT

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:00

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình: “Ngữ âm và từ vựng Tiếng Việt, tập 2” của PGS.TS. Hoàng Trọng Canh (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Theo quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5 Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 19/9/2020

07:00

Khảo sát năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh tỉnh Thanh Hóa

TS. Trần Bá Tiến

- Hội đồng coi thi;

- Các thí sinh.

Nhà A0

13:00

Khảo sát năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh tỉnh Thanh Hóa

TS. Trần Bá Tiến

- Hội đồng coi thi;

- Các thí sinh.

Nhà A0

Chủ Nhật, ngày 20/9/2020

07:00

Khảo sát năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh tỉnh Thanh Hóa

TS. Trần Bá Tiến

- Hội đồng coi thi;

- Các thí sinh.

Nhà A0

07:30

Khai giảng khóa học ngắn hạn cho giảng viên để thiết kế bài giảng E-Learning và sử dụng ICT trong đào tạo trực tuyến

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Giảng viên toàn trường (Theo CV số 846/ĐHV-TCCB ngày 16/9/2020)

Hội trường A

13:30

Khóa học ngắn hạn cho giảng viên để thiết kế bài giảng E-Learning và sử dụng ICT trong đào tạo trực tuyến

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Giảng viên toàn trường (Theo CV số 846/ĐHV-TCCB ngày 16/9/2020)

Hội trường tầng 8; Phòng học tầng 7; 2 phòng họp tầng 6 - Nhà điều hành

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần