BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 03

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 21/9/2020

07:30

Đón tiếp sinh viên khoá 61 hệ chính quy nhập học (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Công văn số 764/ĐHV-CTCTHSSV ngày 27/8/2020

Phòng CTCT-HSSV

16:00

Họp Ban đầu tư nâng cấp hệ thống CNTT của Nhà trường

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Quyết định số 2468/QĐ-ĐHV ngày 18/9/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 22/9/2020

08:00

Nghiệm thu, chuyển giao công nghệ và bàn giao hệ thống xử lý nước thải Cơ sở II

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đại diện các đơn vị: BQLCSII, GDQP&AN, TH-TN, KH-TC, QT&ĐT, TTr-PC

Cơ sở II (Phòng HCTH bố trí xe)

14:30

Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường

Đ/c Trần Bá Tiến

UBKT Đảng ủy trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 23/9/2020

09:30

Nhà trường làm việc với Công ty TALENT MIND EDUCATION về đào tạo kỹ năng CDIO

TS. Trần Bá Tiến

- Lãnh đạo và CV phụ trách CTĐT phòng Đào tạo;

- Đại diện phòng HCTH;

- Thường trực Ban CDIO

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 24/9/2020

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

08:00

Họp Ban xây dựng Quy chế Tài chính của Trường Đại học Vinh

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Theo Quyết định số 04/QĐ-HĐT ngày 28/8/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Nhà trường làm việc với Công ty Trí Nam về giải pháp nhập học và thu tiền trực tuyến

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- PHT phụ trách đào tạo;

- Đại diện lãnh đạo và CV phụ trách các đơn vị: CTCT-HSSV, KH-TC, Đào tạo, CNTT

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

10:00

Nhà trường làm việc với các đơn vị ở Cơ sở II

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- PHT phụ trách CSII;

- Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, CTCT-HSSV, Y tế, HTSV, BQLCSII, GDQP&AN; Viện NN&TN, khoa GDTC

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Ban Thường vụ Đảng ủy trường làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường về chương trình công tác năm học 2020 - 2021

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

- BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

- BTV Đoàn TN, BTK Hội SV;

- Đại diện các đơn vị: TCCB, HCTH, KHTC, ĐT, QT&ĐT, CTCT-HSSV, HTSV, CNTT, VP Đ-HĐT-ĐT, BQLCS II.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Họp Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá sự phát triển năng lực của Trường Đại học Vinh theo Bộ chỉ số phát triển trường sư phạm (TEIDI) năm 2020

(chuyển lịch sang 14:00 thứ Hai tuần sau - 28/9/2020)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- BQL CT ETEP

- Thành viên HĐ theo Quyết định số 2357/QĐ-ĐHV ngày 11/9/2020

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:30

Họp xét công nhận tốt nghiệp cho học viên cao học khóa 26 

GS.TS Nguyễn Huy Bằng 

- Trưởng các khoa: Luật, SPNN, Giáo dục; 

- Lãnh đạo và CV phụ trách, các phòng: ĐT SĐH, KH-TC; 

- Trưởng các đơn vị: TTr-PC, CTCT-HSSV, HCTH. 

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành 

Thứ Sáu, ngày 25/9/2020

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

CB, VC, HS, SV, HV, NCS có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Lễ khai mạc và Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2020" (thuộc khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Tỉnh Nghệ An năm 2020 - Techfest Nghệ An 2020)

- Sở KH&CN tỉnh Nghệ An;

- TS. Trần Bá Tiến

SV theo điều động của Nhà trường

Hội trường A

14:00

Họp Báo cáo tiến độ đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

TS. Trần Bá Tiến

- Trung tâm ĐBCL;

- Giám đốc TT KĐCLGD;

- Nhóm SAR của 2 ngành SP Toán học và CNTT

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

19:30

Lễ trao giải "Công trình sáng tạo khoa học và công nghệ Nghệ An và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020"(thuộc khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Tỉnh Nghệ An năm 2020 - Techfest Nghệ An 2020)

- Sở KH&CN tỉnh Nghệ An;

- GS.TS Nguyễn Huy Bằng và TS. Trần Bá Tiến

- Trưởng các đơn vị trong toàn Trường

- SV theo điều động của Nhà trường

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 26/9/2020

08:00

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phạm Nguyễn Hồng Ngự; chuyên ngành: LL&PPDH BM Toán học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Toạ đàm khoa học về nhà giáo - nhà thơ - nghệ sĩ Nguyễn Trung Hiếu

TS. Trần Bá Tiến

- CBGV Viện SPXH;

- Đại biểu có giấy mời;

- Những người quan tâm

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Họp bàn về công tác xuất bản

TS. Trần Bá Tiến

- Ban Giám đốc NXB;

- Mời TS. Lê Thống Nhất

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Họp bàn về Trung tâm khảo thí quốc gia

TS. Trần Bá Tiến

- Trưởng các đơn vị: ĐBCL, Đào tạo, CNTT, HTSV, HCTH; các trường: THSP, THPT Chuyên; các viện: SPTN, SPXH;

- Mời TS. Lê Thống Nhất

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Chủ Nhật, ngày 27/9/2020

07:30

Tập huấn online về công tác đánh giá ngoài CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

TS. Trần Bá Tiến

- Trung tâm ĐBCL;

- Giám đốc TT KĐCLGD;

- Đại diện lãnh đạo và CV phụ trách ĐBCL các phòng, ban, TT và 2 viện SPTN, KT&CN;

- Đại diện lãnh đạo các viện: SPTN, KT&CN;

- Thành viên HĐ và BTK TĐG CTĐT 2 ngành SP Toán học, CNTT

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành (TT CNTT, Phòng QT&ĐT chuẩn bị CSVC, kết nối đường truyền)

08:00

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Võ Văn Tuấn; chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:00

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lê Minh Thanh Châu; chuyên ngành: LL&PPDH BM Vật lý

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Cả tuần

Nhà trường đón tiếp sinh viên khoá 61 hệ chính quy nhập học tại Phòng CTCT-HSSV (Theo Công văn số 764/ĐHV-CTCTHSSV ngày 27/8/2020 của Nhà trường)

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần