BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 04

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 28/9/2020

07:00

Trao học bổng Odon Vallet năm 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Công văn số 867/ĐHV-HTSVQHDN ngày 22/9/2020

Trường THPT Chuyên

07:30

Đón tiếp sinh viên khoá 61 hệ chính quy nhập học (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Công văn số 764/ĐHV-CTCTHSSV ngày 27/8/2020

Phòng CTCT-HSSV

07:30

Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu khóa cho sinh viên khóa 61 nhập học đợt 1 năm 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Kế hoạch số 46/KH-ĐHV ngày 04/9/2020

Hội trường A

07:30

Khai mạc Hội thảo - Tập huấn giảng viên sư phạm chủ chốt cấp THCS, THPT triển khai mô-đun 2, 3, 4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông (học từ 28/9 đến 30/9/2020; buổi sáng 8h00', buổi chiều 14h00')

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Kế hoạch số 55/KH-ĐHV ngày 18/9/2020;

- Học viên theo Quyết định số 2508/QĐ-ĐHV ngày 22/9/2020;

- Đại biểu có giấy mời.

Hội trường tầng 8 và 2 phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

10:00

Họp đoàn dự thi Hội thi giảng viên giỏi NVSP toàn quốc lần thứ nhất năm 2020

TS. Trần Bá Tiến

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá sự phát triển năng lực của Trường Đại học Vinh theo Bộ chỉ số phát triển trường sư phạm (TEIDI) năm 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- BQL CT ETEP

- Thành viên HĐ theo Quyết định số 2357/QĐ-ĐHV ngày 11/9/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

19:00

Tổng kết Chiến dịch Tình nguyện hè 2020

BTV Đoàn TN, BTK Hội SV

Theo thông tri triệu tập và đại biểu có giấy mời

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 29/9/2020

08:00

BTV Đảng ủy trường làm việc với BCH Công đoàn trường về chương trình công tác năm học 2020 - 2021

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

- BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

- BCH Công đoàn Trường;

- Đại diện các đơn vị: TCCB, HCTH, KHTC, Đ-HĐT-ĐT

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Tiếp nhận trang thiết bị xây dựng phòng Dưỡng lão (tiêu chuẩn Nhật Bản) do Tập đoàn OLC tài trợ

TS. Trần Bá Tiến

Theo Công văn số 890/ĐHV-HTSVQHDN ngày 25/9/2020

Trung tâm TH-TN

09:00

Nhà trường làm việc với Tập đoàn OLC và Công ty HITC

TS. Trần Bá Tiến

Đại diện các đơn vị: HTSV, KH&HTQT, HCTH, Đào tạo; Viện CNHS-MT

Phòng khánh tiết tầng 2, Nhà điều hành

10:00

Nhà trường làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Viện CNHSMT: đ/c Trung;

- Phòng Đào tạo: đ/c Phú;

- Phòng KH-TC: đ/c Dũng;

- Phòng QT&ĐT: đ/c Phúc;

- TT TH-TN: đ/c Hiệp;

- TT CNTT: đ/c Cường.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:30

Họp BTV Đảng ủy trường phiên tháng 9/2020

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

BTV Đảng ủy; CVP Đ-HĐT-ĐT

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 30/9/2020

08:00

Họp chuẩn bị đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế VietTESOL 2021

TS. Trần Bá Tiến

- Phân hội NC&GD tiếng Anh ở Việt Nam;

- BQL ĐANNQG;

- BQL ĐANN Trường ĐH Vinh;

- Đại diện khoa SP Ngoại ngữ.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 01/10/2020

08:00

Họp Trưởng các đơn vị

Ban Giám hiệu

Trưởng các đơn vị trong toàn trường

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến

Theo quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

09:00

Nhà trường làm việc với Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- PHT Trần Bá Tiến;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC, KĐCLGD; khoa SP Ngoại ngữ;

- Lãnh đạo phòng KH&HTQT phụ trách LHS.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

10:00

Họp Ban xây dựng dự án: Đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin Trường Đại học Vinh

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Quyết định số: 2468/QĐ-ĐHV ngày 22/9/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Thường trực Hội đồng trường làm việc với một số đơn vị

TS. Nguyễn Ngọc  Hiền

- Thường trực HĐ trường;

- Trưởng, Phó các đơn vị: CTCT-HSSV, TTr-PC, QT&ĐT, CNTT

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:30

Họp Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

Đ/c Nguyễn Hồng Soa

BTG Đảng ủy; đại diện VP Đ-HĐT-ĐT

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:30

Họp rà soát điều chỉnh PA thuộc Chương trình ETEP theo góp ý của các bên liên quan

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Mời Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐ trường;

- Ban Giám hiệu;

- BQL CT ETEP

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 02/10/2020

08:00

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phan Hoài Thanh; chuyên ngành: LL&PPDH BM Hoá học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

16:00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 03/10/2020

07:45

Tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

(hoãn lịch tổ chức cho đến khi có thông báo mới)

TS. Trần Bá Tiến

- Trung tâm ĐBCL;

- Giám đốc TT KĐCLGD;

- HĐ TĐG, BTK, Ban chuyên trách đánh giá CTĐT 2 ngành CNTT, SP Toán học;

- Giảng viên 2 ngành CNTT, SP Toán học;

- Phòng Đào tạo (1 lãnh đạo, 1 CV phụ trách ĐBCL)

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành (TT CNTT, Phòng QT&ĐT chuẩn bị CSVC, kết nối đường truyền)

13:30

Bế giảng kết thúc khóa học GDQP&AN đợt 1, học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

TS. Trần Bá Tiến

- Trung tâm GDQP&AN;

- Đại diện các đơn vị: BQLCSII, CTCT-HSSV, HTSV; các khoa, viện có sinh viên học GDQP&AN đợt 1

Trung tâm GDQP&AN

13:30

Tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

(hoãn lịch tổ chức cho đến khi có thông báo mới)

TS. Trần Bá Tiến

- Trung tâm ĐBCL;

- Giám đốc TT KĐCLGD;

- HĐ TĐG, BTK, Ban chuyên trách đánh giá CTĐT 2 ngành CNTT, SP Toán học;

- Giảng viên 2 ngành CNTT, SP Toán học;

- Phòng Đào tạo (1 lãnh đạo, 1 CV phụ trách ĐBCL)

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành (TT CNTT, Phòng QT&ĐT chuẩn bị CSVC, kết nối đường truyền)

Chủ Nhật, ngày 04/10/2020

07:30

Tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

(hoãn lịch tổ chức cho đến khi có thông báo mới)

TS. Trần Bá Tiến

- Trung tâm ĐBCL;

- Giám đốc TT KĐCLGD;

- HĐ TĐG, BTK, Ban chuyên trách đánh giá CTĐT 2 ngành CNTT, SP Toán học;

- Giảng viên 2 ngành CNTT, SP Toán học;

- Phòng Đào tạo (1 lãnh đạo, 1 CV phụ trách ĐBCL);

- Mạng lưới ĐBCL bên trong Nhà trường, Trợ lý ĐBCL các khoa, viện.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành (TT CNTT, Phòng QT&ĐT chuẩn bị CSVC, kết nối đường truyền)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Nhà trường đón tiếp sinh viên khoá 61 hệ chính quy nhập học tại Phòng CTCT-HSSV (Theo Công văn số 764/ĐHV-CTCTHSSV ngày 27/8/2020)

- Sinh viên khoá 61 học "Tuần sinh hoạt công đân - học sinh, sinh viên" (Theo Kế hoạch số 46/KH-ĐHV ngày 04/9/2020)

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần