BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 21

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam

(09/01/1950 - 09/01/2020)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 06/01/2020

07:30

Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền,

Đ/c Đậu Đức Anh

Hội trường Trường Chính trị Nghệ An

 

 

 

 

 

15:00

Đồng chí Phan Thanh Bình - UVBCH TƯ Đảng; UVUBTV, Chủ nhiệm UB VH, GD, TN, TN & NĐ của Quốc hội thăm và chúc Tết CB, VC và HS, SV, HV Trường Đại học Vinh

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường

Theo Công văn triệu tập số 01/ĐHV-HCTH ngày 03/01/2019

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 07/01/2020

07:30

Chương trình tuyển dụng việc làm, tuyển dụng Thực tập sinh dành cho sinh viên năm cuối

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Trung tâm DV, HTSV&QHDN; khoa Kinh tế; khoa Luật;

- Sinh viên theo công văn sô 1508/ĐHV-HTSVQHDN

Hội trường A

08:00

Nhà trường làm việc với Trung tâm Khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo thông báo

Văn phòng TT ĐBCL, tầng 3 Nhà A0

08:00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:30

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường 

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường 

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

13:30

Trường Đại học Vinh phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo quốc gia "Cơ sở lý luận và thực trạng chính sách phát triển bền vững dải ven biển Bắc trung bộ"

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo thông tri triệu tập và đại biểu có giấy mời

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 08/01/2020

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Trần Thị Ly Na, chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

14:00

Họp Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức trường (mở rộng)

PGS.TS Nguyễn Công Khanh, Chủ tịch Hội

- BCH Hội Cựu giáo chức trường;

- Các chi hội trưởng

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 09/01/2020

 

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam

(09/01/1950 - 09/01/2020)

 

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 1,2/2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng, Phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm việc với Nhà trường về công tác sĩ quan biệt phái

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, VP Đảng - Đoàn thể, BQL CSII.

Phòng khánh tiết, tầng 2 Nhà điều hành

14:00

Họp về đào tạo sau đại học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các chuyên ngành ĐT SĐH;

- Lãnh đạo khoa, viện phụ trách ĐT SĐH;

- Trưởng các đơn vị: ĐBCL, CNTT, CTCT-HSSV, TTr-PC, KH-TC, HCTH;

- Toàn thể cán bộ, viên chức phòng ĐT SĐH

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

15:00

Nghiệm thu công tác cốt pha, dầm sàn mái công trình Trung tâm Khảo thí

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện Ban TTrND và các đơn vị: QT&ĐT, KH-TC, TTr-PC

Hiện trường công trình Trung tâm Khảo thí

19:00

Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020); Trao thưởng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Giải thưởng Sao Tháng Giêng

BTK Hội SV trường

- Theo thông tri triệu tập;

- Đại biểu có giấy mời

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 10/01/2020

08:00

Họp bàn chính sách đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: TCCB, Đào tạo, BD NVSP; các khoa, viện có đào tạo giáo viên;

- BQL CT ETEP, TT BD NVSP

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:00

Nghiệm thu công tác cốt pha, dầm sàn tầng 1 Xưởng thực hành Cơ sở II

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện Ban TTrND và các đơn vị: Q T&ĐT, KH-TC, TTr-PC; Viện KT&CN; BQLCSII

Hiện trường công trình Xưởng thực hành Cơ sở II

14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường

(hoãn lịch họp)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

19:00

Nhà trường tổ chức Chương trình "Tết ấm cho học sinh, sinh viên" năm 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo kế hoạch

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 11/01/2020

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Lê Nguyễn Mai Anh, chuyên ngành: Quang học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Hội nghị tập huấn về đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

09:00

Nhà trường làm việc với đoàn công tác Nhật Bản

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, Đào tạo, CTCT-HSSV, DV,HTSV&QHDN; Các viện: CNHS-MT, KT&CN

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

13:30

Hội nghị tập huấn về đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Nguyễn Duy Cường, chuyên ngành: Quang học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Chủ Nhật, ngày 12/01/2020

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Nguyễn Thanh Tâm, chuyên ngành: Hóa hữu cơ

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

14:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Thạch Thị Lộc, chuyên ngành: Hóa hữu cơ

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Cả tuần

Hội Sinh viên trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020):

- Đêm nhạc CHILL - Anh. em. và chúng ta (từ 19h30' ngày 06/01/2020; tại Hội trường A)

- Giao lưu gặp gỡ cựu Cán bộ Hội “Tết sinh viên - Hội là nhà” (từ 16h00' ngày 08/01/2020; tại VP Đoàn TN - Hội SV trường)

- Lễ kết nạp hội viên (từ 19h30' ngày 08/01/2019; tại Hội trường A)

- Lễ dâng hương, báo công (từ 7h30' ngày 09/01/2020; tại Quảng trường Hồ Chí Minh)

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần