BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 28

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 24/02/2020

08:00

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội ĐBBP Viện Sư phạm Xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Trần Bá Tiến

BTV Đảng ủy; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, VP Đ-ĐT; Đảng ủy BP, BT chi bộ trực thuộc, Ban lãnh đạo Viện, Trưởng các đoàn thể thuộc Viện

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:00

Họp triển khai làm các báo cáo gửi Bộ GD&ĐT và UBVH-GD-TN-TN&NĐ của Quốc hội

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, QT&ĐT, KH-TC, KH&HTQT, CTCT-HSSV, Đào tạo, ĐT SĐH, GDTX, KĐCLGD, CNTT, Thư viện

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:45

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội ĐBBP Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Trần Bá Tiến

BTV Đảng ủy; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, VP Đ-ĐT; Đảng ủy BP, BT chi bộ trực thuộc,  Ban lãnh đạo Viện; Trưởng các đoàn thể thuộc Viện

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:45

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội ĐBBP Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

(hoãn)

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

BTV Đảng ủy; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, VP Đ-ĐT; Đảng ủy BP, BT chi bộ trực thuộc, Ban lãnh đạo Viện; Trưởng các đoàn thể thuộc Viện

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 25/02/2020

08:00

Hội nghị sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ phát triển lĩnh vực Sư phạm giai đoạn 2017 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 03/TT-ĐHV ngày 19/02/2020

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 26/02/2020

08:00

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội ĐBBP Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025

(hoãn)

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

BTV Đảng ủy; đ/c Nguyễn Anh Chương; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, BQLCSII, VP Đ-ĐT; Đảng ủy BP, BT chi bộ trực thuộc, Ban lãnh đạo Viện; Trưởng các đoàn thể thuộc Viện

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:45

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

BTV Đảng ủy; đ/c Nguyễn Anh Chương; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, BQLCSII, VP Đ-ĐT; Chi ủy chi bộ, BCN khoa; Trưởng các đoàn thể thuộc Khoa

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đ/c Trần Bá Tiến

BTV Đảng ủy; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, VP Đ-ĐT; Chi ủy chi bộ, Trưởng, Phó 2 đơn vị, Chủ tịch CĐBP TTĐBCL-KĐCLGD

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:30

Nhà trường làm việc với Công ty CP đầu tư phát triển sách và học liệu điện tử Việt Nam (VMB)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị:  NXB, KH-TC, HCTH

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 27/02/2020

 

 

Kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020)

 

08:00

- Seminar 1: "Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá không gian học tập (bao gồm không gian tự học), hệ thống thực hành - thí nghiệm phục vụ đào tạo tiếp cận CDIO''.

- Seminar 2: "Xây dựng cơ sở lý luận về Khung năng lực của sinh viên phù hợp với đào tạo tiếp cận CDIO".

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban nghiên cứu CDIO;

- Mời các CB, GV quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 2/2020

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng uỷ

BTV Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:00

Kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị cho đánh giá ngoài CTĐT theo AUN-QA

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: ĐBCL, KĐCLGD, CNTT, Đào tạo, Thư viện; các viện: KT&CN, SPTN.

- Trưởng nhóm viết BC TĐG (SAR), bản đặc tả CTĐT, biên soạn đề cương học phần các ngành CNTT, SP Toán.

- Nhóm dịch thuật (đ/c Trần Thị Ngọc Yến);

- Phụ trách website tiếng Anh: đ/c Nguyễn Văn Hải; đ/c Phan Anh Phong (Viện KT&CN); đ/c Trần Anh Nghĩa (Viện SPTN).

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

BTV Đảng ủy; đ/c Nguyễn Anh Chương; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, BQLCSII, VP Đ-ĐT; Chi ủy chi bộ, lãnh đạo Trung tâm; Trưởng các đoàn thể thuộc Trung tâm

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: Tính lồi đa thức, phương trình Monge-Ampere phức và một số ứng dụng trong giải tích phức.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Kiều Phương Chi

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 114/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020

08:00

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội Chi bộ Khoa Giáo dục nhiệm kỳ 2020 - 2022

(hoãn)

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

BTV Đảng ủy; đ/c Trần Bá Tiến, đ/c Phạm Thị Bình; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, VP Đ-ĐT; Chi ủy chi bộ, BCN khoa; Trưởng các đoàn thể thuộc Khoa

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:45

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội ĐBBP Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Trần Bá Tiến

BTV Đảng ủy; đ/c Nguyễn Hoa Du; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, VP Đ-ĐT; Đảng ủy BP, BT chi bộ trực thuộc, BCN khoa; Trưởng các đoàn thể thuộc Khoa

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội Chi bộ Trường THPT Chuyên nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

BTV Đảng ủy; đ/c Thiều Đình Phong; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, VP Đ-ĐT; Chi ủy chi bộ, Ban Giám hiệu; Trưởng các đoàn thể thuộc Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:30

Họp về kế hoạch bồi dưỡng giáo viên lớp 6 theo chương trình GDPT mới

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

TT BD NVSP, Viện SPTN, Viện SPXH (Theo thông tri triệu tập)

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 29/02/2020

08:00

Tập huấn về xây dựng chuẩn đầu ra CTĐT đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chuẩn AUN-QA

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lữ Quang Ngời, chuyên ngành: Chính trị học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 8, Nhà điều hành

13:30

Tập huấn về xây dựng chuẩn đầu ra CTĐT đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chuẩn AUN-QA

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

14:00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: Cấu trúc của một số lớp đại số và ứng dụng.

Chủ nhiệm: TS. Thiều Đình phong

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 115/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Chủ Nhật, ngày 01/03/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: nguyenquocdungdhv@gmail.com trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần