BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 33

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 30/03/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 31/03/2020

09:00

Kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị cho đánh giá ngoài 02 CTĐT theo AUN-QA

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: ĐBCL, KĐCLGD; các viện: KTCN, SPTN

- Trưởng nhóm viết bản đặc tả CTĐT, biên soạn đề cương chi tiết học phần các ngành CNTT, SP Toán

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 của sinh viên đại học chính quy

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định số 543/QĐ-ĐHV ngày 13/3/2020

- Các khoa, viện, trung tâm họp online trên phần mềm zoom.us ID: 6660376868 (TT CNTT kết nối ứng dụng zoom)

- Các đơn vị làm việc tại Nhà điều hành họp tại Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 01/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 02/04/2020

 

Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 03/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 04/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 05/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần