BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 34

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Tích cực hưởng ứng Hội thi "Giảng viên dạy giỏi" năm học 2019 - 2020

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 06/04/2020

 

 

 

 

 

14:30

Họp bàn tổ chức dạy trực tuyến và thực tập cuối khoá

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các khoa, viện và TBM PPGD các khoa, viện;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, SĐH, GDTX, TTr-PC

Họp trực tuyến. ID gửi qua email cho các thành phần tham dự

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 07/04/2020

09:45

(Tiết 4) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Định giá cổ phiếu

GV. Trần Thị  Lưu Tâm, khoa Kinh tế

Tiểu ban 4 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

14:30

Họp Ban xây dựng phần mềm tuyển sinh năm 2020

(Trung tâm CNTT, Phòng QT&ĐT chuẩn bị cơ sở vật chất để họp online)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, TT CNTT, Ban Truyền thông

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:50

(Tiết 8) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Chương 4. Phân tích tình hình tiêu thụ, Mục 4.4. Phân tích lợi nhuận tiêu thụ

GV. Nguyễn Thị Bích Thuỷ, khoa Kinh tế

Tiểu ban 4 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

Thứ Tư, ngày 08/04/2020

08:50

(Tiết 3) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Tin học/Các thao tác cơ bản với bảng tính

GV. Nguyễn Thị Uyên, Viện KT&CN

Tiểu ban 3 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

09:45

(Tiết 4) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Thiết kế và trình bày báo in

GV. Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Viện KHXH&NV

Tiểu ban 4 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

13:55

(Tiết 7) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Hình thức văn bản hành chính

GV. Nguyễn Thị Thuỳ Dung, khoa Luật

Tiểu ban 4 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 09/04/2020

07:55

(Tiết 2) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

GV. Trần Văn Long, khoa GDQP

Tiểu ban 1 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

08:00

Semina về giảng dạy theo tiếp cận năng lực

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Ban NCLL CDIO;

- Đại diện các đơn vị: Đào tạo, SĐH, CNTT, GDTX, BDNVSP

- Các thành phần họp online trên phần mềm zoom.us ID: 6660376868 (TT CNTT kết nối ứng dụng zoom)

- Các đơn vị làm việc tại Nhà điều hành họp tại Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:50

(Tiết 3) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Phương pháp dạy học thuyết trình

GV. Nguyễn Trung Kiền, khoa Giáo dục

Tiểu ban 2 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

09:00

Hội nghị (trực tuyến) tập thể Lãnh đạo Trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

- BTV Đảng uỷ;

- Chủ tịch HĐ Trường;

- Ban Giám hiệu

Họp online trên phần mềm zoom.us

10:00

Họp thống nhất đề án tuyển sinh đại học và THPT Chuyên năm 2020

(Trung tâm CNTT, Phòng QT&ĐT chuẩn bị cơ sở vật chất để họp online)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các khoa, viện; Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, SĐH, GDTX, HCTH, TTr-PC, KH-TC, CTCT-HSSV;

- TT CNTT (đ/c Tấn)

Họp online trên phần mềm zoom.us

ID gửi trên zalo của Trưởng đơn vị

13:00

(Tiết 6) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Thuốc nổ

GV. Đoàn Quang Dũng, khoa GDQP

Tiểu ban 1 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

Thứ Sáu, ngày 10/04/2020

08:30

Họp về xây dựng đề án bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngắn hạn

(Trung tâm CNTT, Phòng QT&ĐT chuẩn bị cơ sở vật chất để họp online)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các khoa, viện có đề xuất chương trình BD;

- Trưởng các đơn vị: KH-TC, BDNVSP, GDTX, HCTH.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

13:55

(Tiết 7) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Kỹ năng giao tiếp trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng

GV. Võ Thị Anh Mai, Viện KHXH&NV

Tiểu ban 4 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

15:45

(Tiết 9) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Chương 4. Tuyển dụng nhân sự, Mục 4.4. Quy trình tuyển chọn nhân sự

GV. Trần Quang Bách, khoa Kinh tế

Tiểu ban 4 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

Thứ Bảy, ngày 11/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 12/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần