BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 35

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 13/04/2020 đến ngày 19/04/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Songkran (Thái Lan)

Tích cực hưởng ứng Hội thi "Giảng viên dạy giỏi" năm học 2019 - 2020

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 13/04/2020

08:00

Họp rà soát công việc tháng 4/2020

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị phòng, ban, trung tâm, trạm, NXB; Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV; VP Đ-ĐT

Họp online trên phần mềm zoom.us

ID: 3738883737 (TT CNTT kết nối ứng dụng)

14:30

Họp Hội đồng xét chọn công trình tham gia xét thưởng "Công trình sáng tạo KH&CN tỉnh Nghệ An năm 2020"

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 705/QĐ-ĐHV, ngày 31/3/2020.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Họp online qua Zoom, ID: 3738883704

Thứ Ba, ngày 14/04/2020

08:20

(Tiết 3) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Nghe nói Tiếng Anh 3, Unit 9

GV. Nguyễn Thị Tô Hằng, khoa SP Ngoại ngữ

Tiểu ban 2 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

08:20

(Tiết 3) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Kiểm soát côn trùng nông nghiệp

GV. Thái Thị Ngọc Lam, Viện NN&TN

Tiểu ban 3 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

16:15

(Tiết 9) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Văn bản văn học và cấu trúc của văn bản văn học

GV. Đặng Hoàng Oanh, Viện SPXH

Tiểu ban 2 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

Thứ Tư, ngày 15/04/2020

09:15

(Tiết 4) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Tiếng Anh kinh tế, Unit 4: Feedback

GV. Đinh Thị  Mai Anh, khoa SP Ngoại ngữ

Tiểu ban 2 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

14:30

Họp kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ phát triển tài liệu, học liệu bồi dưỡng GVPT và CBQL CSGDPT thuộc CT ETEP

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Các thành viên Ban phát triển tài liệu, học liệu của 09 mô-đun;

- BQL CT ETEP.

Họp online qua zoom. Các Phó Trưởng ban chuyển ID và pass cho các thành viên

17:10

(Tiết 10) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Phương pháp đo góc ngang và góc đứng

GV. Đinh Văn Dũng, khoa Xây dựng

Tiểu ban 3 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

Thứ Năm, ngày 16/04/2020

08:00

Seminar trực tuyến "Dạy học theo đồ án khoa Giáo dục"

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban NCLL CDIO,

- Mời các CB, GV quan tâm

ID: 3139319156

08:20

(Tiết 3) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Các đặc tính làm việc của máy phát điện đồng bộ

GV. Trần Đình Dũng, Viện KT&CN

Tiểu ban 3 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

09:30

Seminar trực tuyến "Dạy học theo đồ án khoa Xây dựng"

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban NCLL CDIO,

- Mời các CB, GV quan tâm

ID: 535-133-0180

14:30

Họp Ban Xây dựng mô hình ứng dụng CNTT trong dạy học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 699/QĐ-ĐHV ngày 30/3/2020

- Trưởng phòng TCCB; Hiệu trưởng các trường: THPT Chuyên, THSP

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

(TS. Vũ Chí Cường - GĐ TT CNTT kết nối phần mềm Microsoft và hướng dẫn các thành viên truy cập)

16:15

(Tiết 9) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Trình tự thủ tục giải quyết vụ án hình sự

GV. Hồ Trọng Hữu, khoa Luật

Tiểu ban 4 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

Thứ Sáu, ngày 17/04/2020

08:00

Hội nghị đào tạo trực tuyến giáo dục đại học (Theo Công văn số 1256/BGDĐT-VP ngày 13/4/2020 của Bộ GD&ĐT)

Bộ GD&ĐT

Ban xây dựng mô hình ứng dụng CNTT trong việc tổ chức hoạt động dạy học tại Trường ĐHV (Theo Quyết định số 699/QĐ-ĐHV ngày 30/3/2020)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành (TT CNTT kết nối ứng dụng)

09:00

Họp Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường phiên Quý I/2020

Đ/c Nguyễn Hồng Soa, Trưởng ban

- Thành viên Ban Tuyên giáo;

- Báo cáo viên cấp Trường

Họp online

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 18/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 19/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần