BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 36

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 26/04/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Tích cực hưởng ứng Hội thi "Giảng viên dạy giỏi" năm học 2019 - 2020

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 20/04/2020

07:25

(Tiết 2) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Nguyên liệu và phụ gia thực phẩm

GV. Nguyễn Thị Huyền, Viện CNHS-MT

Tiểu ban 3 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

09:00

Họp Hội đồng thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2019 - 2020 và Ban chế độ chính sách của Trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định số 2827/QĐ-ĐHV ngày 15/10/2019 và Quyết định số 2886/QĐ-ĐHV ngày 23/10/2019

Họp online trên phần mềm zoom.us

ID: 3738883737 (TT CNTT kết nối ứng dụng; phòng CTCT-HSSV cung cấp mật khẩu truy cập cho các TVHĐ)

09:00

Seminar về hoàn thiện báo cáo tự đánh giá do AUN-QA tổ chức: Yêu cầu và kỹ thuật viết SAR

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: ĐBCL, KĐCLGD; Trưởng các viện: KT-CN, SPTN; các nhóm viết SAR và cán bộ quan tâm (biết tiếng Anh)

Hội thảo trực tuyến tại Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành (TT CNTT và Phòng QT&ĐT chuẩn bị CSVC, kết nối đường truyền)

14:30

Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường mở rộng

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch CĐ trường

- BCH Công đoàn trường;

- Chủ tịch các CĐBP

Họp online

Thứ Ba, ngày 21/04/2020

09:00

Seminar về hoàn thiện báo cáo tự đánh giá do AUN-QA tổ chức: Tiêu chuẩn 1

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: ĐBCL, KĐCLGD; Trưởng các viện: KT-CN, SPTN; các nhóm viết SAR và cán bộ quan tâm (biết tiếng Anh)

Hội thảo trực tuyến

Thứ Tư, ngày 22/04/2020

09:00

Seminar về hoàn thiện báo cáo tự đánh giá do AUN-QA tổ chức: Tiêu chuẩn 2 và 3

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: ĐBCL, KĐCLGD; Trưởng các viện: KT-CN, SPTN; các nhóm viết SAR và cán bộ quan tâm (biết tiếng Anh)

Hội thảo trực tuyến

14:30

Họp chuẩn bị cho công tác kiểm đếm Hoạt động BD GVPT cốt cán năm 2019

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP;

- Ban GS-ĐG CT ETEP;

- Trung tâm BD NVSP

Họp online qua zoom. VP ETEP chuyển ID và pass cho các thành viên

15:00

Seminar (trực tuyến) của AUN-QA về dạy học trực tuyến

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: Đào tạo, ĐBCL, KĐCLGD, Ban XD mô hình ƯD CNTT trong giảng dạy, Ban CDIO (biết tiếng Anh)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành (TT CNTT kết nối ứng dụng trước 5 phút)

15:20

(Tiết 8) Thi "Giảng viên dạy giỏi" cấp Trường năm học 2019 - 2020,

Nội dung: Tin học/Thực hành buổi 2

GV. Nguyễn Bùi Hậu, Viện SPTN

Tiểu ban 1 và các thành phần theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHV ngày 17/01/2020

Dạy online

Thứ Năm, ngày 23/04/2020

08:00

Seminar trực tuyến "Đồ án  nhập môn khoa Kinh tế"

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban NCLL CDIO,

- Mời các CB, GV quan tâm

ID: 3738883737

09:00

Seminar về hoàn thiện báo cáo tự đánh giá do AUN-QA tổ chức: Tiêu chuẩn 4

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: ĐBCL, KĐCLGD; Trưởng các viện: KT-CN, SPTN; các nhóm viết SAR và cán bộ quan tâm (biết tiếng Anh)

Hội thảo trực tuyến

09:30

Seminar trực tuyến "Đồ án  nhập môn khoa Luật"

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban NCLL CDIO,

- Mời các CB, GV quan tâm

ID: 3738883737

14:00

Họp Hội đồng xét chọn danh mục Đề tài KHCN cấp Bộ năm 2021 (Vòng 2)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ

Thành phần theo Quyết định số 733/QĐ-ĐHV ngày 20/4/2020

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:30

Họp xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng GVPT và CBQL CSGDPT đại trà năm 2020

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP;

- Ban GS-ĐG CT ETEP;

- Thành viên Ban chỉ đạo và Ban triển khai công tác BD GVPT và CBQL CSGDPT đại trà

Họp online qua zoom. VP ETEP chuyển ID và pass cho các thành viên

Thứ Sáu, ngày 24/04/2020

07:30

Họp Hội đồng nghiệm thu khung chương trình, đề cương và tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 6 thực hiện chương trình GDPT mới

(cả ngày)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 703/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020

Phòng họp tầng 6 và tầng 8, Nhà điều hành (2 phòng)

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

CB, VC, HS, SV, HV, NCS có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

09:00

Seminar về hoàn thiện báo cáo tự đánh giá do AUN-QA tổ chức: Tiêu chuẩn 5

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: ĐBCL, KĐCLGD; Trưởng các viện: KT-CN, SPTN; các nhóm viết SAR và cán bộ quan tâm (biết tiếng Anh)

Hội thảo trực tuyến

14:00

Seminar về Cơ hội việc làm trong nền kinh tế số (Career Opportunities in the Digital Economy)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị và cán bộ quan tâm (biết tiếng Anh)

Hội thảo trực tuyến tại Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành (TT CNTT kết nối ứng dụng trước 5 phút)

14:00

Hội nghị trực tuyến tập huấn phần mềm bầu cử

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Đ/c Nguyễn Anh Dũng,

- Đ/c Nguyễn Quang Tuấn,

- Đ/c Đậu Đức Anh,

- Đ/c Lê Văn Tấn

Phòng họp tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

Thứ Bảy, ngày 25/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 26/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

TT TT-TV Nguyễn Thúc Hào chủ trì, phối hợp với NXB ĐH Vinh tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4 và Ngày Bản quyền Thế giới 23/4 (theo kế hoạch)

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần