BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 37

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 03/05/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 27/04/2020

 

 

 

 

 

15:00

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình: “Kinh tế phát triển nâng cao” của PGS.TS Trần Mạnh Dũng (Chủ biên)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà điều hành

15:00

Giao ban công tác học sinh, sinh viên

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- TL QLHS,SV các khoa, viện, trường trực thuộc;

- CBVC phòng CTCT-HSSV

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 28/04/2020

13:30

Thi tuyển viên chức năm 2020, vòng 2

Hội đồng thi tuyển viên chức

- Các ban thuộc Hội đồng;

- Các ứng viên dự thi

Các phòng thi Khu vực nhà B và nhà A6

14:00

Seminar về mô hình trường trực tuyến VinhUni Cyber School (VUCS)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Tiểu ban 1 - Ban xây dựng mô hình ứng dụng CNTT và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 29/04/2020

08:00

Họp Hội đồng văn bằng chứng chỉ

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định số 481/QĐ-ĐHV, ngày 13/3/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:00

Họp Hội đồng rà soát, hủy văn bằng, chứng chỉ định kỳ

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 710/QĐ-ĐHV, ngày 03/4/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

10:00

Họp về công tác truyền thông

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Bộ phận Truyền thông;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, CTCT-HSSV, Đào tạo, SĐH, GDTX, CNTT, HTSV, KH-TC; Trường THPT Chuyên; Đoàn TN, Hội SV

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng thẩm định mở ngành đào tạo "Kỹ thuật phần mềm"

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Thành phần theo quyết định

- Lãnh đạo Viện KT&CN, Tổ biên soạn đề án mở ngành

Họp trực tuyến

Thứ Năm, ngày 30/04/2020

 

Toàn trường nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 01/05/2020

 

Toàn trường nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 02/05/2020

 

Toàn trường nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020

 

Toàn trường nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần