BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 41

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 25/5/2020

 

 

 

 

 

13:45

BTV Tỉnh ủy Nghệ An duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BTV Tỉnh ủy Nghệ An

- Đại biểu theo Giấy mời số 1060-GM/TU của Tỉnh ủy Nghệ An;

- BTV Đảng ủy Trường

Hội trường tầng 4, Nhà A, Tỉnh ủy Nghệ An

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 26/5/2020

07:30

Nghiệm thu đưa vào sử dụng Nhà xưởng thực hành Cơ sở II

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện các đơn vị: KH-TC, QT&ĐT, TH-TN, TTr-PC, BQLCSII

- Viện KT&CN;

- Ban TTrND

Cơ sở II

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Phượng Liên, chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng thanh lý tài sản

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Phòng KH-TC (Đại diện Lãnh đạo và CV phụ trách các năm)

- Phòng QT&ĐT (Đại diện Lãnh đạo và CV trực tiếp kiểm kê)

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: HCTH, TH-TN, GDQP, Nội trú; BQLCSII; khoa SP Ngoại ngữ; các trường: THPT Chuyên, THSP

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 27/5/2020

08:00

Họp bàn về tổ chức hoạt động tại Trường Thực hành Sư phạm

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH, KH-TC, HTSV; Trường THSP

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 28/5/2020

07:30

Họp Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Thành viên Hội đồng TĐG;

- BTK CTĐT các ngành: SP Hóa học, SP Ngữ văn, SP Địa lý, GDTH, GDMN, Luật kinh tế, Kế toán, CN Thực phẩm, KTĐK&TĐH;

- Đại diện lãnh đạo TT KĐCLGD

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:00

Họp hoàn thiện các sản phẩm CDIO đề tài NCKH cấp trường đã seminar

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Thành viên Ban CDIO

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 29/5/2020

07:25

(Tiết 2) Thao giảng cấp Trường của GV Trần Thị Khánh Tùng, Khoa SP Ngoại ngữ

Học phần: Unit 10, môn Reading & Writing 1 (Đọc-Viết 1)

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Đại diện các đơn vị: Công đoàn Trường; TCCB, Đào tạo, ĐBCL, Ban CDIO, BCN Khoa SP Ngoại ngữ, các giảng viên trong bộ môn và những người quan tâm

Phòng Lab 205, tầng 2, Thư viện.

09:00

Họp Hội đồng tuyển sinh và xét tốt nghiệp hệ VLVH, ĐTTX

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Thành viên Hội đồng theo các Quyết định số 251/QĐ-ĐHV ngày 14/02/2019 và số 2750/QĐ-ĐHV ngày 08/10/2019;

- CBVC Trung tâm GDTX

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 30/5/2020

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Duy Cường, chuyên ngành: Quang học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Diễn đàn "Thanh niên học tập và làm theo lời Bác về tinh thần học tập suốt đời"

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Theo Thông tri triệu tập của Trung ương Đoàn

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 31/5/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần