BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 42

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh

lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 01/6/2020

09:30

Họp chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Đinh Xuân Khoa

- BTV Đảng ủy;

- Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, KH-TC, QT&ĐT, CNTT, ĐBCL, TTr-PC, HTSV, Y tế; VP Đ-ĐT;

- Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

16:00

Họp Trưởng các đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

- Bí thư các ĐBBP;

- Bí thư các Chi bộ trực thuộc

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 02/6/2020

13:00

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị)

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Theo Thông tri triệu tập số 19-TT/ĐU ngày 28/5/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và đại biểu có giấy mời

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 03/6/2020

06:30

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên chính thức)

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Theo Thông tri triệu tập số 19-TT/ĐU ngày 28/5/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và đại biểu có giấy mời

Hội trường A

07:00

Tổ chức thi IELTS

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Hội đồng Anh;

- Trung tâm ĐBCL;

- Các thí sinh dự thi.

Tầng 7, Thư viện

13:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

BCH Đảng bộ Trường

BCH Đảng bộ Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

13:30

Tổ chức thi IELTS

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Hội đồng Anh;

- Trung tâm ĐBCL;

- Các thí sinh dự thi.

Tầng 7, Thư viện

14:00

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Theo Thông tri triệu tập số 19-TT/ĐU ngày 28/5/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và đại biểu có giấy mời

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 04/6/2020

07:00

Tổ chức thi IELTS

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Hội đồng Anh;

- Trung tâm ĐBCL;

- Các thí sinh dự thi.

Tầng 7, Thư viện

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 6/2020

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng, Phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

13:30

Tổ chức thi IELTS

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Hội đồng Anh;

- Trung tâm ĐBCL;

- Các thí sinh dự thi.

Tầng 7, Thư viện

14:00

Họp Hội đồng tuyển sinh và xét tốt nghiệp hệ VLVH, ĐTTX

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Thành viên Hội đồng theo các Quyết định số 251/QĐ-ĐHV ngày 14/02/2019 và số 2750/QĐ-ĐHV ngày 08/10/2019;

- CBVC Trung tâm GDTX

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 05/6/2020

07:00

Tổ chức thi IELTS

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Hội đồng Anh;

- Trung tâm ĐBCL;

- Các thí sinh dự thi.

Tầng 7, Thư viện

07:30

Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, công tác truyền thông giai đoạn 2017 - 2020

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

13:30

Tổ chức thi IELTS

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Hội đồng Anh;

- Trung tâm ĐBCL;

- Các thí sinh dự thi.

Tầng 7, Thư viện

Thứ Bảy, ngày 06/6/2020

07:00

Tổ chức thi IELTS

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Hội đồng Anh;

- Trung tâm ĐBCL;

- Các thí sinh dự thi.

Tầng 7, Thư viện

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lê Minh Giang, chuyên ngành: Lịch sử thế giới

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lê Duy Linh, chuyên ngành: Thực vật học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

13:30

Tổ chức thi IELTS

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Hội đồng Anh;

- Trung tâm ĐBCL;

- Các thí sinh dự thi.

Tầng 7, Thư viện

14:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phùng Quang Dương, chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

Chủ Nhật, ngày 07/6/2020

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần