BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 43

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 08/6/2020

08:00

Họp về công tác bán trú tại Trường THSP

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC, HTSV, TCCB;

- Đại diện Nhà ăn

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

09:00

Họp (trực tuyến) khởi động Đoàn Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng thế giới với Chương trình ETEP

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

BQL CT ETEP

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

13:30

Họp (trực tuyến) về tiến độ thực hiện Chương trình, Triển khai thực hiện Kế hoạch BDTX năm 2020

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP

- TT BD NVSP

 

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Giao ban công tác học sinh, sinh viên

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Phòng CTCT-HSSV;

- Trợ lý QLHS,SV

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:30

Họp (trực tuyến) về xây dựng hệ thống LMS/TEMIS

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP

- TT CNTT

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 09/6/2020

07:00

Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” cho sinh viên cuối khóa

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 375/ĐHV-CTCTHSSV ngày 06/5/2020

Hội trường A

08:00

Nhà trường làm việc với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- TT GDTX,

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH, KH-TC, ĐT SĐH, BDNVSP; các khoa: Luật, SP Ngoại ngữ

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

09:00

Họp (trực tuyến) về tiến độ triển khai Chương trình Tăng cường năng lực cho các LTTUs

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP

- Ban TEIDI

- Ban GS&ĐG

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

10:30

Họp (trực tuyến) về Quy trình tái cấu trúc Ngân sách/kế hoạch công việc điều chỉnh

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP

- Ban GS&ĐG

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp (trực tuyến) về tiến độ triển khai Chương trình Tăng cường năng lực cho các LTTUs (Tài chính và đấu thầu)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

BQL CT ETEP

 

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

16:15

Họp (trực tuyến) về tiến độ thực hiện Chương trình về  Đấu thầu

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP

- Ban GS&ĐG

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 10/6/2020

08:30

Họp (trực tuyến) về tiến độ thực hiện Chương trình về  Quản lý tài chính ở cấp độ LTTUs

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP

- Ban GS&ĐG

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

19:30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Nuôi trồng thủy sản 2 theo tiếp cận CDIO.

Chủ nhiệm: TS. Phạm Mỹ Dung

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 11/6/2020

07:30

Seminar: Phương pháp dạy học tiếp cận CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Thành viên Ban nghiên cứu CDIO

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

BTV Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

BCH Đảng bộ Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp chuẩn bị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình: “Kinh tế vĩ mô nâng cao” của PGS.TS. Lê Quốc Hội (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

14:30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Hóa phân tích theo tiếp cận CDIO.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Đinh Thị Trường Giang

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:00

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình: “Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế” của TS. Nguyễn Thị Minh Phượng (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 12/6/2020

08:00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt  nghiệp đại học chính quy, đợt 2 năm 2020

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 543/QĐ-ĐHV ngày 13/3/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Lã Thành Trung, chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp A, Nhà A1

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 13/6/2020

07:00

Kỳ thi nâng ngạch công chức của Tỉnh uỷ Nghệ An năm 2019 (đón thí sinh, khai mạc kỳ thi)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng; BTC Tỉnh uỷ Nghệ An

- Hội đồng thi

- Thí sinh dự thi

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

09:00

Kỳ thi nâng ngạch công chức của Tỉnh uỷ Nghệ An năm 2019 (Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Ngoại ngữ)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng; BTC Tỉnh uỷ Nghệ An

- Hội đồng thi

- Thí sinh dự thi

Phòng thực hành máy tính tầng 4, Nhà D1

14:30

Kỳ thi nâng ngạch công chức của Tỉnh uỷ Nghệ An năm 2019 (Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến thức chung)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng; BTC Tỉnh uỷ Nghệ An

- Hội đồng thi

- Thí sinh dự thi

Phòng thực hành máy tính tầng 4, Nhà D1

Chủ Nhật, ngày 14/6/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

“Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” cho sinh viên cuối khóa diễn ra từ ngày 09/6 đến 12/6/2020 theo Công văn số 375/ĐHV-CTCTHSSV ngày 06/5/2020 của Nhà trường.

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần