BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 45

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 22/6/2020

07:00

Lễ Trao bằng Cử nhân, Kỹ sư tốt nghiệp năm 2020 của các viện, khoa: Giáo dục, SPXH

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Theo Thông tri triệu tập;

- HĐĐT các viện, khoa

Hội trường A

14:00

Lễ Trao bằng Cử nhân, Kỹ sư tốt nghiệp năm 2020 của các viện, khoa: SPTN, Luật

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Theo Thông tri triệu tập;

- HĐĐT các viện, khoa

Hội trường A

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 23/6/2020

07:00

Lễ Trao bằng Cử nhân, Kỹ sư tốt nghiệp năm 2020 của các viện, khoa: SPNN, KHXH&NV, NN-TN, GDQP, GDTC

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Thông tri triệu tập;

- HĐĐT các viện, khoa

Hội trường A

14:00

Hội thảo (trực tuyến) của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Dự án tăng cường năng lực giáo dục đại học - thúc đẩy việc làm cho sinh viên tốt nghiệp (EVENT)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: HTSV, KH&HTQT, CTCT-HSSV, Đào tạo: các khoa, viện: SP Ngoại ngữ, Kinh tế, KT&CN.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành (TT CNTT, Phòng QT&ĐT phối hợp chuẩn bị CSVC, đường truyền)

14:00

Lễ Trao bằng Cử nhân, Kỹ sư tốt nghiệp năm 2020 của khoa Kinh tế

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Theo Thông tri triệu tập;

- HĐĐT các viện, khoa

Hội trường A

14:30

Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Nghệ An làm việc với BTV Đoàn TN

Đoàn kiểm tra số 3 của Tỉnh đoàn

- Mời đại diện Đảng uỷ, Ban Giám hiệu;

- BTV Đoàn TN;

- BT LCĐ khoa SPNN;

- BT Đoàn viện KHXH&NV;

- BT Đoàn trường THPT Chuyên

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 24/6/2020

07:45

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo Sư phạm Hóa học và Giáo dục Tiểu học

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đoàn khảo sát sơ bộ

- Đại biểu theo Thông tri triệu tập 

- Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

- Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

13:00

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo Sư phạm Hóa học và Giáo dục Tiểu học

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đoàn khảo sát sơ bộ

- Đại biểu theo Thông tri triệu tập 

- Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

- Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Sự vận động và tương tác của thể ký trong bối cảnh văn xuôi Việt Nam đương đại

Chủ nhiệm: PGS.TS. Đinh Trí Dũng

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 1269/QĐ-BGDĐT ngày 15/6/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 25/6/2020

06:30

Lễ tổng kết năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Chuyên

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu có giấy mời;

- Toàn thể CB, GV và HS Trường THPT Chuyên

Sân Trường THPT Chuyên

08:00

Họp Ban nghiên cứu CDIO hoàn thành các sản phẩm nghiên cứu

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Các nhóm nghiên cứu CDIO

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

09:00

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình: “Sinh lý học TDTT” của PGS.TS Hoàng Thị Ái Khuê (Chủ biên)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5 Nhà Điều hành

13:30

Gặp mặt, giao lưu giữa Đại sứ quán Hoa Kỳ với cán bộ, sinh viên Nhà trường

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện lãnh đạo và CV các đơn vị: CTCT-HSSV, KHHTQT, HCTH, ĐT, ĐT SĐH; khoa SP Ngoại ngữ;

- Đại biểu SV các khoa, viện (điều động theo CV số ngày 19/6/2020)

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

15:00

Họp triển khai Cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn quốc năm 2020

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: CTCT-HSSV, Đoàn TN; các khoa, viện: SPNN, Kinh tế, KT&CN, SPTN

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:00

Họp Hội đồng lương Nhà trường

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Điện - Quang theo tiếp cận CDIO.

Chủ nhiệm: TS. Lê Văn Đoài

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 26/6/2020

07:30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 6/2020

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng uỷ

BTV Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Nguyễn Hồng Ngự, CN: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên quý II/2020

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng bộ

- BCH Đảng bộ Trường;

- Đại biểu có giấy mời

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:30

Sơ kết hoạt động Công đoàn Trường Đại học Vinh giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch CĐ trường

- Đại biểu (có giấy mời);

- BCH Công đoàn trường;

- Các Ban Công đoàn;

- Chủ tịch các CĐBP

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:00

Họp Ban chế độ chính sách trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 27/6/2020

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Ngọc Thắng, CN: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 28/6/2020

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Ngọc Dũng, CN: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó

Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Đại biểu tập trung tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

(Từ 14:30, xe ô tô chở đại biểu xuất phát đi đến Vinpearl Discovery Cửa Hội)

Ban Giám hiệu

Theo Thông tri triệu tập số 11/TT-ĐHV ngày 19/6/2020

Sân Nhà A0

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần