BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 46

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 29/6/2020

08:00

Hội nghị tổng kết công tác năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Ban Giám hiệu

Theo Thông tri triệu tập số 11/TT-ĐHV ngày 19/6/2020

Vinpearl Discovery Cửa Hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 30/6/2020

 

 

 

 

 

14:30

Họp Hội đồng xét hồ sơ thi thăng hạng hạng giảng viên chính năm 2020

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:00

Họp bàn giao nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015 - 2020

Ban Giám hiệu và Hội đồng Trường

Có giấy mời

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 01/7/2020

08:30

Họp Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành Sư phạm Hóa học và Giáo dục Tiểu học

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Hội đồng tự đánh giá;

- BTK CTĐT các ngành: SP Hóa học, GDTH

- Đại diện TT CNTT

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:30

Làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ LMS cho Bồi dưỡng GVPT đại trà thuộc Chương trình ETEP

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP

- TT CNTT

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:30

Làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ LMS cho Bồi dưỡng GVPT đại trà thuộc Chương trình ETEP

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP

- TT CNTT

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 02/7/2020

08:00

Các tiểu ban nghiên cứu CDIO hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

08:00

Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng uỷ

BTV Đảng uỷ Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:30

Họp Ban Chấp hành Đảng  bộ Trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng bộ

BCH Đảng bộ Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

13:00

Hội nghị Hội đồng Trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Chủ tịch HĐ trường

HĐ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

Các hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

14:00

Hội nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng uỷ

Theo Thông tri triệu tập; đại biểu khách mời

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:20

Hội nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường mở rộng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng uỷ

Theo Thông tri triệu tập; đại biểu khách mời

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Hội nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng uỷ

Theo Thông tri triệu tập; đại biểu khách mời

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:15

Hội nghị cán bộ chủ chốt Nhà trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng uỷ

Theo Thông tri triệu tập; đại biểu khách mời

Hội trường A

16:30

Hội nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng uỷ

Theo Thông tri triệu tập; đại biểu khách mời

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:45

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng  bộ Trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng bộ

Theo Thông tri triệu tập; đại biểu khách mời

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

17:15

Hội nghị Hội đồng Trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Chủ tịch HĐ trường

Theo Thông tri triệu tập; đại biểu khách mời

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 03/7/2020

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Võ Văn Tuấn; chuyên ngành Quản lý giáo dục

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp A, Nhà A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 04/7/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 05/7/2020

06:30

Ra quân Chiến dịch tình nguyện hè 2020

BTV Đoàn TN, BTK Hội SV

- Đại biểu có giấy mời

- Theo thông tri triệu tập của Đoàn TN

Hội trường A

14:30

Họp Rà soát điều chỉnh Thỏa thuận thực hiện (PA) Chương trình ETEP

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

- BQL CT ETEP

- Tổ điều chỉnh PA

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần