BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 47

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 06/7/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

Giao ban công tác học sinh, sinh viên

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Phòng CTCT-HSSV;

- Trợ lý QLHS,SV

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 07/7/2020

08:00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2020 phiên thứ hai

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Chủ tịch HĐ

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 08/7/2020

08:00

Họp HĐ đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Nuôi trồng thủy sản 3 theo tiếp cận CDIO.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thanh

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Nhập học sinh viên ngành 2

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Phòng CTCT-HSSV;

- Sinh viên học ngành 2

Phòng CTCT-HSSV

Thứ Năm, ngày 09/7/2020

08:00

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi THPT năm 2020 (1,5 ngày)

Thanh tra Bộ GD&ĐT

Theo thông báo

Hội trường A

08:00

Các tiểu ban nghiên cứu CDIO hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu

TS. Trần Bá Tiến

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

08:00

Họp HĐ đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học theo tiếp cận CDIO.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hải Yến

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp HĐ đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Mạng máy tính và an toàn thông tin theo tiếp cận CDIO.

Chủ nhiệm: TS. Lê Văn Minh

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp HĐ đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Các thể loại báo chí theo tiếp cận CDIO.

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp HĐ đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Phát triển phần mềm ứng dụng theo tiếp cận CDIO.

Chủ nhiệm: ThS. Lê Văn Thành

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:30

Mở thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khảo thí Trường Đại học Vinh

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Đại diện các nhà thầu;

- Đại diện các đơn vị: KH-TC, QT&ĐT, CNTT, TTr-PC

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 10/7/2020

08:00

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu sự phát triển nòng nọc các loài lưỡng cư khu vực Bắc Trung bộ.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Cao Tiến Trung

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 1269/QĐ-ĐHV ngày 15/6/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp HĐ đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Kết cấu bê tông cốt thép theo tiếp cận CDIO.

Chủ nhiệm: ThS. Trần Xuân Vinh

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:30

Họp kiểm tra tiến độ xây dựng tài liệu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thuộc Chương trình ETEP

TS. Trần Bá Tiến

- BQL CT ETEP

- 3 Ban XDTL các mô đun BD GV&CBQLCSGDPT (Theo quyết định)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp HĐ đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Chính trị học 4 theo tiếp cận CDIO.

Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Thúy Hồng

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp HĐ đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Kỹ thuật thi công theo tiếp cận CDIO.

Chủ nhiệm: ThS. Vũ Xuân Hùng

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:30

Họp chuẩn bị nghiệm thu 6 Chương trình Cử nhân sư phạm thuộc Chương trình ETEP

TS. Trần Bá Tiến

- BQL CT ETEP

- Trưởng ban, TK của 6 Ban xây dựng CT Cử nhân SP (Theo thư mời)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 11/7/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 12/7/2020

08:00

Họp HĐ đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức PPGD Giáo dục chính trị  theo tiếp cận CDIO.

Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Nga

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kỹ thuật trồng cây nông nghiệp theo tiếp cận CDIO.

Chủ nhiệm: TS. Phan Thị Thu Hiền

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lữ Quang Ngời, chuyên ngành: Chính trị học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:00

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Kiều Mạnh Hùng, chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần