BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 48

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 13/7/2020

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Địa kỹ thuật theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Nguyễn Trọng Hà

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

10:00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt  nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính quy, đợt tháng 7 năm 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Quyết định số 1539/QĐ-ĐHV ngày 08/7/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Công trình cầu theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Phan Văn Tiến

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Thường trực Hội đồng trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

- Chủ tịch HĐ trường;

- Phó Chủ tịch HĐ trường;

- Phó Hiệu trưởng phụ trách;

- Thư ký HĐ trường;

- Chủ tịch CĐ trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 14/7/2020

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Công trình đường bộ theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Võ Trọng Cường

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Kiểm tra tiến độ xây dựng tài liệu BDGV và CBQL CSGD phổ thông thuộc Chương trình ETEP

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

- BQL CT ETEP

- 3 Ban XD tài liệu các mô đun BDGV và CBQL CSGD phổ thông (theo QĐ)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:00

Họp triển khai công tác Đề án Ngoại ngữ

TS. Trần Bá Tiến

BQL Đề án Ngoại ngữ (đ/c Kim Anh, đ/c Trang, đ/c Dũng, đ/c Ngọc, đ/c Liên)

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:30

Họp rà soát, chuẩn bị nghiệm thu 6 Chương trình Cử nhân SP thuộc Chương trình ETEP

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

- BQL CT ETEP

- Trưởng ban, TK của 6 Ban XDCT Cử nhân SP (theo QĐ)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng tuyển sinh và xét tốt nghiệp hệ VLVH, ĐTTX

TS. Trần Bá Tiến

- Thành viên Hội đồng theo các Quyết định số 251/QĐ-ĐHV ngày 14/02/2019 và số 2750/QĐ-ĐHV ngày 08/10/2019;

- CBVC Trung tâm GDTX

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Kiến thức Quản lý đầu tư theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Trần Thị Thanh Thủy

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020 Khối thi đu-ma các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban Tổ chức Hội nghị

- Đ/c Nguyễn Huy Bằng;

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa;

- Đ/c Lê Minh Giang;

- Đ/c Phạm Thị Bình;

- Đ/c Thiều Đình Phong

Hội trường tầng 3, Trường CĐ DL&TM Nghệ An (TX Cửa Lò)

15:30

Họp về hoạt động của Ký túc xá

TS. Trần Bá Tiến

- TS. Nguyễn Ngọc Hiền

- Ban Giám đốc TT Nội trú

- Trưởng các đơn vị: KH-TC, QT&ĐT, TTr-PC, HCTH

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

20:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Chuyên ngành Giáo dục mầm non 2 theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Trần Thị Hoàng Yến

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 15/7/2020

08:00

Nhà trường làm việc với Công ty Trí Nam

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Tổ tư vấn giám sát;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên có liên quan các đơn vị: CNTT, KH-TC, ĐT, CTCT-HSSV, ĐBCL, QT&ĐT, TH-TN, Nội trú, TCCB, KH&HTQT

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Kiến thức Kinh tế ngành theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Nguyễn Thị Thúy Vinh

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Tự động hóa công nghiệp theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Dương Đình Tú

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Sư phạm Lịch sử 1 theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Phan Thị Cẩm Vân

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Kiến thức tài chính theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Hoàng Thị Việt

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp chuẩn bị phối hợp tổ chức thi tuyển công chức cho Sở Nội vụ Nghệ An năm 2020

TS. Trần Bá Tiến

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: ĐBCL, KH-TC, CNTT, QT&ĐT, TH-TN, Y tế, DV, HTSV&QHDN

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 16/7/2020

07:00

Khai mạc Hội thi tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ XXVI, năm 2020

BTV Tỉnh đoàn Nghệ An; GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

- Đại biểu khách mời

- Thí sinh dự thi

Hội trường A

08:00

Họp thường trực Ban CDIO và các Trưởng nhóm các nội dung nghiên cứu

TS. Trần Bá Tiến

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

08:00

Họp rà soát, bổ sung chức năng của phần mềm quản lý cán bộ

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của 3 đơn vị: CNTT, TCCB, KH&HTQT

Phòng làm việc tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Quản trị doanh nghiệp theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Hồ Thị Thùy Lê

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Địa lý tự nhiên theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Phạm Vũ Chung

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Kế toán 2 theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Đặng Thúy Anh

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Quản lý Tài nguyên và Môi trường 4 theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Hoàng Thị Thủy

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:30

Bế mạc Hội thi tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ XXVI, năm 2020"

BTV Tỉnh đoàn Nghệ An; GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

- Đại biểu khách mời

- Thí sinh dự thi

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 17/7/2020

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Biên dịch theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hồng

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Phương pháp giảng dạy địa lý tự chọn theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Nguyễn Thị Việt Hà

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Sư phạm Lịch sử 3 theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Nguyễn Anh Chương

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Văn học nước ngoài theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Hồ Thị Vân Anh

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:00

Họp Hội đồng xét tuyển thẳng lớp 10 THPT Chuyên năm học 2020 - 2021

TS. Trần Bá Tiến

Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHV ngày 07/7/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện mô hình Hội đồng trường trong cơ chế tự chủ đại học.

Chủ nhiệm: GS.TS. Thái Văn Thành

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 1909/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 18/7/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 19/7/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần