BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 49

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 20/7/2020

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Thể thao tổng hợp theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Văn Đình Cường

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng thẩm định mở ngành đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Hội đồng thẩm định (theo quyết định;

- Đại diện phòng ĐT SĐH, khoa Kinh tế

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Họp chuẩn bị Khảo sát chính thức đánh giá CTĐT các ngành SP Hóa học và Giáo dục tiểu học

TS. Trần Bá Tiến

- Trưởng 2 đơn vị: SPTN, Giáo dục

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm, trạm

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Công tác xã hội 3 theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Phạm Thị Oanh

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Văn học Việt Nam theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Lê Thanh Nga

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:00

Họp chuẩn bị tổ chức Thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2020 - 2021

TS. Trần Bá Tiến

- Trưởng điểm và Thư ký các Ban coi thi;

- Thanh tra thi

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 21/7/2020

07:30

Thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2020 - 2021 (cả ngày)

Hội đồng tuyển sinh

- Hội đồng tuyển sinh (theo quyết định)

- Thí sinh dự thi

Nhà A, Nhà B

08:00

Thường trực Hội đồng Trường làm việc với một số đơn vị về các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Trường

 

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

- Thường trực HĐ Trường

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng, Phó các đơn vị: Đào tạo, ĐT SĐH, GDTX, ĐBCL

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Triết học theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Lê Thị Nam An

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Kiến thức Kế hoạch đầu tư theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Nguyễn Thế Lân

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Công tác xã hội 4 theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Trần Thị Khánh Dung

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Địa lý tự nhiên theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Phạm Vũ Chung

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:30

Thường trực Hội đồng Trường làm việc với một số đơn vị về các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

- Thường trực HĐ Trường

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng, Phó các đơn vị: TCCB, KH-TC

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 22/7/2020

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Truyền thông và kinh doanh báo chí theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Lê Thị Thu Hiền

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Truyền động điện theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Trần Đình Dũng

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:00

Họp Trưởng các đơn vị trong toàn Trường

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Ban Giám hiệu;

- CT CĐ, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB;

- Trưởng các đơn vị, các ban và bộ phận công tác

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Trần Cao Nguyên

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị chuyên đề "Đại học định hướng đổi mới sáng tạo - Quản trị chiến lược và phát triển thương hiệu"

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu;

- Thành viên HĐ trường trong Trường;

- Trưởng các đơn vị trong toàn Trường;

- CBVC các đơn vị: ĐBCL, KĐCLGD, Đào tạo, ĐT SĐH, KH&HTQT;

- Đại biểu các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Nhà trường làm việc với Sở GD&ĐT tình Quảng Bình về triển khai công tác Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2025

TS. Trần Bá Tiến

Ban đề án ngoại ngữ

Sở GD&ĐT tình Quảng Bình

15:00

Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển

Tỉnh đoàn Nghệ An

Theo Thông tri triệu tập của Đoàn TN

Hội trường A

20:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Chuyên ngành Giáo dục mầm non 3 theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Phạm Thị Huyền

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 23/7/2020

06:45

Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Nghệ An

Đảng ủy khối CCQ tỉnh Nghệ An

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

Hội trường Nhà khách Nghệ An

07:30

Khai giảng các lớp bồi dưỡng NVSP cho giáo viên tiếng Anh phổ thông của Sở GD&ĐT tình Quảng Bình thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2025

TS. Trần Bá Tiến

Ban đề án ngoại ngữ

Trung tâm GDTX TP Đồng Hới, Quảng Bình

08:00

Các tiểu ban nghiên cứu CDIO hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu

TS. Trần Bá Tiến

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

08:00

Họp Hội đồng KĐCLGD xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục đã đánh giá ngoài

Chủ tịch Hội đồng

- Hội đồng KĐCLGD

- Tổ Thư ký Hội đồng

- Trưởng 2 đoàn ĐGN

- Lãnh đạo 2 trường: ĐH Thủ đô HN, ĐH Hoa Lư

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Hóa sinh công nghiệp theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Nguyễn Thị Huyền

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Hệ thống đo lường và điều khiển trong công nghiệp theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Tạ Hùng Cường

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Chuyên ngành Luật Kinh tế theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Trần Thị Vân Trà

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Chuyên ngành Quản lý giáo dục   theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Hội đồng tuyển sinh (theo quyết định)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Nhà trường làm việc với Trung tâm GDTX số 3 Đà Nẵng về liên kết đào tạo

TS. Trần Bá Tiến

- Đoàn công tác của TT GDTX số 3 Đà Nẵng;

- Ban Giám đốc TT GDTX

Phòng khánh tiết tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 24/7/2020

07:15

Họp xét duyệt kết quả tuyển sinh Trường THSP năm học 2020 - 2021

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- BGH Trường THSP:

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH, TTr-PC, Đào tạo

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

CB, VC, HS, SV, HV, NCS có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Hệ thống điện theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Phạm Hoàng Nam

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Nghiệp vụ khách sạn theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Võ Thị Anh Mai

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Luật Kinh tế- quốc tế theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Phạm Thị Huyền Sang

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Quản lý chất lượng thực phẩm theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Lê Thị Mỹ Châu

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 25/7/2020

07:00

Thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020 (cả ngày)

Hội đồng tuyển sinh

- Hội đồng tuyển sinh (theo quyết định)

- Thí sinh dự thi

Nhà B

(Phòng BCĐ: B2.104)

07:30

Lễ trao bằng cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Thông tri triệu tập số 13/TT-ĐHV ngày 13/7/2020

Hội trường A

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Nuôi trồng thủy sản 4 theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Nguyễn Thức Tuấn

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Sinh lý - Tế bào theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Nguyễn Thanh Mỹ

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến Địa lý kinh tế xã hội theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Hoàng Phan Hải Yến

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Sư phạm lịch sử 4 theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Nguyễn Thị Duyên

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Chủ Nhật, ngày 26/7/2020

06:30

Thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020 (cả ngày)

Hội đồng tuyển sinh

- Hội đồng tuyển sinh (theo quyết định)

- Thí sinh dự thi

Nhà B

(Phòng BCĐ: B2.104)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

Các lớp học tại Nhà A, Nhà B nghỉ học vào ngày thứ Ba - 21/7/2020 để tổ chức Thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên. Giảng viên chủ động bố trí lịch dạy bù cho sinh viên.

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần