BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 50

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 27/7/2020

 

Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020)

 

08:00

Sơ kết Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đoàn Thanh niên

Theo Thông tri triệu tập của Đoàn TN

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Phân tích thực phẩm theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Hoàng Văn Trung

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

10:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Hóa sinh công nghiệp theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Nguyễn Thị Huyền

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Kỹ thuật điều khiển và robotic theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Mai Thế Anh

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Nuôi trồng thủy sản 5 theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Trương Thị Thành Vinh

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

16:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Nuôi trồng thủy sản 4 theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Nguyễn Thức Tuấn

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

16:00

Họp Ban chế độ chính sách trường

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 28/7/2020

08:00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2020 phiên thứ 3

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Chủ tịch HĐ

- Thành viên Hội đồng (theo quyết định);

- Thành viên Tổ thẩm định năng lực  ngoại ngữ (theo quyết định)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Kiến thức chứng khoán và thẩm định giá theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Trần Thị Lưu Tâm

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Online

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Nhóm chuyên đề 2 theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Nguyễn Tiến Dũng

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Máy và thiết bị thực phẩm theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Nguyễn Tân Thành

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

16:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Chuyên sâu quản trị theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Hoàng Thị Cẩm Thương

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

16:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Vi sinh - đồ án công nghệ theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Đào Thị Thanh Xuân

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

19:30

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về đảm bảo an toàn PCCC, CNCH cho CB và HV, SV, HS cư trú tại KTX Hưng Bình

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Đoàn công tác của Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An;

- Phòng QT&ĐT, TT Nội trú;

- CB và HV, SV, HS cư trú tại KTX Hưng Bình

Tầng 1, KTX Hưng Bình

20:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Lý thuyết điều khiển tự động theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Hồ Sỹ Phương

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 29/7/2020

07:00

Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

TS. Trần Bá Tiến

Theo Quyết định của Bộ GD&ĐT

Hội trường A

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Nguyễn Văn Thìn; chuyên ngành Hóa hữu cơ

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Quyết định

Phòng họp A, Nhà A1

08:30

Họp bàn về công tác bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngắn hạn

TS. Trần Bá Tiến

- Trưởng, Phó các khoa, viện: SPXH, SPTN, Giáo dục;

- Trưởng, Phó các đơn vị: BDNVSP, GDTX, HCTH;

- Trưởng VPĐD Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Công nghệ chế biến thực phẩm theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Trần Phương Chi

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

20:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Đại số và Lý thuyết số theo tiếp cận CDIO.

CN: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Loan

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Online

20:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học tự chọn theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Chu Thị Hà Thanh

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 30/7/2020

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO và Nhóm trưởng các nội dung nghiên cứu

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Nhóm chuyên đề 1 theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Lưu Văn Phúc

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Kiến thức Ngân hàng theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Bành Thị Thảo

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Online

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Công tác xã hội 5 theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Phan Thị Thúy Hà

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Phạm Thị Hương

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

16:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Phát triển nông thôn theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

20:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Quản lý giáo dục 1 theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Phạm Lê Cường

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

20:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Phương pháp dạy học Toán theo tiếp cận CDIO.

CN: PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 31/7/2020

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Kế toán 1 theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Online

08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Sư phạm Lịch sử 2 theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Đậu Đức Anh

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

10:00

Họp chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

TS. Trần Bá Tiến

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC, QT&ĐT, Đào tạo, Y tế, HTSV, Nội trú;

- Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Chuyên ngành kế toán 3 theo tiếp cận CDIO.

CN: ThS. Phạm Thị Kim Yến

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Online

14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Trần Thị Ngọc Yến

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Tọa đàm “Công tác Tuyên giáo ở Nghệ An - Thành tựu, bài học và trách nhiệm trước yêu cầu mới”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền,

Đ/c Nguyễn Hồng Soa

Hội trường Khách sạn Giao tế

20:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Kỹ năng ngành luật kinh tế theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Hồ Thị Duyên

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

20:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Chuyên ngành Quản lý giáo dục   theo tiếp cận CDIO.

CN: TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 01/8/2020

08:30

Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tập thể Lãnh đạo Nhà trường

Theo Thông tri triệu tập số 16/TT-ĐHV ngày 27/7/2020

Hội trường A

14:00

Hội nghị Hội đồng Trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Chủ tịch HĐ trường

Theo Thông tri triệu tập và đại biểu có giấy mời

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Chủ Nhật, ngày 02/8/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần