BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 53

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020)

và 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/8/2020

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 khoa Xây dựng

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Tổ thẩm định số 1;

- Khoa Xây dựng: BCN khoa, Trưởng BM, TLĐT;

- Đại diện các ĐV quan tâm

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 khoa Kinh tế

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ thẩm định số 2;

- Khoa Kinh tế: BCN khoa, Trưởng BM, TLĐT;

- Đại diện các ĐV quan tâm

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:30

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Phan Thị Châu; chuyên ngành: Lịch sử thế giới

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

10:00

Họp rà soát công việc tháng 8/2020

TS. Trần Bá Tiến

- Trưởng các đoàn thể

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm, trạm, NXB

- Trưởng BPMC, Trưởng BPTT.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng KH&ĐT trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo thư mời gửi qua email của Phòng KH&HTQT

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 18/8/2020

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện KT&CN

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Tổ thẩm định số 1;

- Viện KT&CN: Lãnh đạo viện, Trưởng BM, TLĐT.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 khoa Luật

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ thẩm định số 2;

- Khoa Luật: BCN khoa, Trưởng BM, TLĐT

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Họp về hoạt động của Đề án Ngoại ngữ

TS. Trần Bá Tiến

Ban Đề án Ngoại ngữ

Phòng làm việc tầng 5, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 19/8/2020

 

 

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt!

 

08:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh Nghệ An

Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện CN HS-MT

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ thẩm định số 2;

- Viện CN HS-MT: Lãnh đạo viện, Trưởng BM, TLĐT.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng xét chọn Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học vòng chung khảo

TS. Trần Bá Tiến

Theo Quyết định số 840/QĐ-ĐHV ngày 05/5/2020

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:30

Họp chuẩn bị đón tiếp học viên cao học khóa 28 (đợt 1)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: ĐT SĐH, CTCT-HSSV, KH-TC, TTr-PC, HCTH, CNTT, ĐBCL, Thư viện, Y tế, VP Đ-ĐT

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 20/8/2020

07:30

Hội nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

- BTV Đảng ủy, BGH Nhà trường, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐ trường;

- Mời Chánh VP Đ-ĐT và Thư ký HĐ trường tham dự

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

- BCH Đảng bộ trường;

- Mời Phó Chánh VP Đ-ĐT tham dự

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Nhà trường làm việc với Công ty Trí Nam

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Tổ tư vấn giám sát;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của các đơn vị: CNTT, KH-TC, Đào tạo, CTCT-HSSV, ĐBCL, QT&ĐT, TH-TN, Nội trú

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện NN&TN

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ thẩm định số 2;

- Viện NN&TN: Lãnh đạo viện, Trưởng BM, TLĐT.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

16:30

Họp Thường trực Hội đồng trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Thường trực Hội đồng trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 21/8/2020

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

TS. Trần Bá Tiến

CB, VC, HS, SV, HV, NCS có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện SP Tự nhiên

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Tổ thẩm định số 1;

- Viện SPTN: Lãnh đạo viện, Trưởng BM, TLĐT.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Ban đánh giá công tác học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh năm học 2019 - 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:30

Họp Hội đồng thực hiện chế độ chính sách và Hội đồng xét học bổng cho HS, SV, HV, NCS

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:00

Họp Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh trường

TS. Nguyễn Xuân Bình

- BCH Hội Cựu chiến binh;

- Đại biểu có giấy mời

Phòng khánh tiết tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 22/8/2020

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trường THPT Chuyên

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Tổ thẩm định số 1;

- Trường THPT Chuyên: Ban Giám hiệu, Tổ trưởng CM, TK Hội đồng.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 khoa GDTC

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ thẩm định số 2;

- Khoa GDTC: BCN khoa, Trưởng BM, TLĐT.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

09:30

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện KHXH&NV

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ thẩm định số 2;

- Viện KHXH&NV: Lãnh đạo viện, Trưởng BM, TLĐT.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Chủ Nhật, ngày 23/8/2020

14:00

Hội thảo (online) tham vấn các bên liên quan trong khuôn khổ các nhiệm vụ xây dựng phát triển CTĐT ngành SP Toán học thuộc ETEP

TS. Trần Bá Tiến

- Viện SP Tự nhiên;

- Đại diện các trường ĐHSP;

- BQL ETEP Đại học Vinh;

- Ban XD các CTĐT SP Toán học (THCS);

- Đại biểu có giấy mời

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành (Phòng QT&ĐT và TT CNT chuẩn bị hạ tầng CNTT)

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần