BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 54

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Chào mừng 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 24/8/2020

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Tổ thẩm định số 1;

- TT TH-TN: Ban Giám đốc, Tổ trưởng CM.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện SP Xã hội

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ thẩm định số 2;

- Viện SPXH: Lãnh đạo viện, Trưởng BM, TLĐT.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 khoa Xây dựng

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- CBVC khoa Xây dựng;

- Đại diện Thường trực HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 1;

- Đại diện các ĐV liên quan

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

15:00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Trường Đại học Vinh năm 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 25/8/2020

07:30

Nhập học bổ sung lớp 10 THPT chất lượng cao

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Công văn số 675/ĐHV-CTCTHSSV ngày 31/7/2020

Phòng CTCT-HSSV

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện KT&CN

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Tổ thẩm định số 1;

- Viện KT&CN: Lãnh đạo viện, Trưởng BM, TLĐT.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

10:00

Họp Hội đồng tuyển sinh và xét tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học

TS. Trần Bá Tiến

- Thành viên Hội đồng theo các Quyết định số 251/QĐ-ĐHV ngày 14/02/2019 và số 2750/QĐ-ĐHV ngày 08/10/2019;

- CBVC Trung tâm GDTX

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 khoa Luật

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC khoa Luật;

- Đại diện Thường trực HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 2;

- Đại diện các ĐV liên quan

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 26/8/2020

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 khoa Giáo dục

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ thẩm định số 2;

- Khoa Giáo dục: BCN khoa, Trưởng BM, TLĐT.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:00

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tìm hiểu học tập mô hình dạy  học trực tuyến của Trường Đại học Vinh

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Đoàn Công tác của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, ĐT SĐH, GDTX, KH-TC, TCCB;

- TT CNTT tham dự và chuẩn bị BC tại buổi làm việc

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Hội thảo chuyên đề "Lãnh đạo bản thân" 

TS. Trần Bá Tiến

- BT Đoàn TN, CT Hội SV trường; Trưởng BP truyền thông;

- Phòng Đào tạo: Đại diện lãnh đạo và CV phụ trách kỹ năng;

- Trường THPT Chuyên và Trường THSP: BGH, TKHĐ, Tổ trưởng, Tổ phó các tổ CM, BT Đoàn TN;

- CBVC quan tâm.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 27/8/2020

07:30

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trung tâm Nội trú

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC Trung tâm Nội trú;

- Đại diện Thường trực HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 2;

- Đại diện các ĐV liên quan

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

08:00

Triển khai học quy chế cho học sinh lớp 10 THPT Chuyên nhập học năm 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Phòng CTCT-HSSV;

- Trường THPT Chuyên;

- Toàn thể học sinh lớp 10 THPT Chuyên

Hội trường A

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC Thư viện;

- Đại diện Thường trực HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 2;

- Đại diện các ĐV liên quan

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

15:00

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình: “Hình học đại số” của TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 28/8/2020

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trường THSP

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Tổ thẩm định số 1;

- Trường THSP: Ban Giám hiệu, Tổ trưởng CM, TK Hội đồng.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trung tâm GDQP&AN

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ thẩm định số 2;

- TT GDQP&AN: Ban Giám đốc, Tổ trưởng tổ công tác; BCN, Trưởng BM, TLĐT khoa GDQP.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:30

Khai giảng các lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm dành cho GV tiếng Anh các trường phổ thông tại Nghệ An

TS. Trần Bá Tiến

- BQL ĐANN;

- Sở GD&ĐT Nghệ An;

- Các học viên

Phòng học B3.201

09:30

Thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021 khoa SP Ngoại ngữ

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ thẩm định số 2;

- Khoa SPNN: BCN khoa, Trưởng BM, TLĐT.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trung tâm CNTT

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- CBVC TT CNTT;

- Đại diện Thường trực HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 1;

- Đại diện các ĐV liên quan

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện KHXH&NV

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC Viện KHXH&NV;

- Đại diện Thường trực HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 2;

- Đại diện các ĐV liên quan

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 29/8/2020

07:30

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện CN HS-MT

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC Viện CN HS-MT;

- Đại diện Thường trực HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 2;

- Đại diện các ĐV liên quan

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trường THPT Chuyên

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- CBVC Trường THPT Chuyên;

- Đại diện Thường trực HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 1;

- Đại diện các ĐV liên quan

Phòng họp Trường THPT Chuyên

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 30/8/2020

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Nguyễn Thị Phương Nhung; chuyên ngành: LL&PPGD BM Toán

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần