BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 55

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)

Đón chào năm học mới 2020 - 2021

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 31/8/2020

07:30

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trung tâm TH-TN

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- CBVC Trung tâm TH-TN;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 1;

- Đại diện các ĐV liên quan

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

10:00

Hội nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

- BTV Đảng uỷ;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường;

- CVP Đảng - Đoàn thể; Thư ký Hội đồng trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Đăng Cầu; chuyên ngành: Quản lý giáo dục.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện KT&CN

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- CBVC Viện KT&CN;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 1;

- Đại diện các ĐV liên quan

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Khoa GD Thể chất

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC Khoa GDTC;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 2;

- Đại diện các ĐV liên quan

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:30

Họp rà soát tiến độ một số nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình ETEP

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- BQL CT ETEP;

- Ban GS-ĐG CT ETEP;

- Chủ trì các nhiệm vụ ETEP 2020: HD02-2020; HD08-2020; HD10-2020; HD11-2020; HD13-2020; HD14-2020, HD15.1-2020; HD15.2-2020;

HD16.1-2020; HD17.1-2020; HD20-2020)

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 01/9/2020

07:30

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện SP Tự nhiên

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- CBVC Viện SP Tự nhiên;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 1;

- Đại diện các ĐV liên quan

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

07:30

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 khoa SP Ngoại ngữ

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC khoa SP Ngoại ngữ;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 2;

- Đại diện các ĐV liên quan

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:30

Chạy kiểm thử mô-đun xếp thời khóa biểu

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ tư vấn giám sát;

- Đại diện lãnh đạo và CV có liên quan: TT CNTT,  phòng Đào tạo (đ/c Mỹ, đ/c Thắng, đ/c Thủy);

- Công ty Trí Nam.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Chạy kiểm thử mô-đun xếp thời khóa biểu

TS. Trần Bá Tiến

- Tổ tư vấn giám sát;

- Đại diện lãnh đạo và CV có liên quan: TT CNTT,  phòng Đào tạo (đ/c Mỹ, đ/c Thắng, đ/c Thủy);

- Công ty Trí Nam.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trạm Y tế

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC Trạm Y tế;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 2;

- Đại diện các ĐV liên quan

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 02/9/2020

 

 

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

 

Thứ Năm, ngày 03/9/2020

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 khoa Giáo dục

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC khoa Giáo dục;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 2;

- Đại diện các ĐV liên quan

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 04/9/2020

07:30

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Phòng ĐT SĐH

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- CBVC Phòng ĐT SĐH;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 1;

- Đại diện các ĐV liên quan

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

07:30

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Viện NN&TN

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC Viện NN&TN;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 2;

- Đại diện các ĐV liên quan

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:00

Họp rà soát, góp ý tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên  GVPT&CBQLCSGDPT mô đun 5 và 6

TS. Trần Bá Tiến

- BQL CT ETEP

- Thành viên Ban xây dựng TLBD (theo Quyết định  số 719/QĐ-ĐHV ngày 16/4/2020)

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thanh Tâm; chuyên ngành: Hóa hữu cơ.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Phòng QT&ĐT

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- CBVC Phòng QT&ĐT;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 1;

- Đại diện các ĐV liên quan

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Phòng Đào tạo

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC Phòng Đào tạo;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 2;

- Đại diện các ĐV liên quan

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:00

Họp chuẩn bị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

TS. Trần Bá Tiến

Theo quyết định

Phòng khánh tiết, tầng 2 Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 05/9/2020

07:00

Khai giảng năm học 2020 - 2021 Trường Trung học phổ thông Chuyên

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên;

- Đại biểu mời.

Sân Trường THPT Chuyên

07:30

Khai giảng năm học 2020 - 2021 Trường Thực hành sư phạm

TS. Trần Bá Tiến

- Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THSP;

- Đại biểu mời.

Nhà thi đấu TDTT

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Thạch Thị Lộc; chuyên ngành: Hóa hữu cơ.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trường THSP

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- CBVC Trường THSP;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 1;

- Đại diện các ĐV liên quan

Phòng họp Trường THSP

14:00

Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trung tâm GDQP&AN

TS. Trần Bá Tiến

- CBVC TT GDQP&AN;

- Đảng uỷ viên phụ trách ĐV; đại diện TT HĐ trường;

- Đại diện Ban TTrND, BTV CĐ; các đơn vị: HCTH, KH-TC và Tổ thẩm định số 2;

- Đại diện các ĐV liên quan

Văn phòng Trung tâm GDQP&AN

14:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Quốc Bảo; chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh học của một số loài thuộc chi Hexagionia và chi Daldinia ở Bắc Trung bộ

Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Trung

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 2312/QĐ-BGDĐT ngày 14/8/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Chủ Nhật, ngày 06/9/2020

13:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đỗ Xuân Hưng; chuyên ngành: Hóa hữu cơ.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần