Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Cẩm nang HSSV năm 2022

Cẩm nang HSSV năm 2022

Trên cơ sở kế thừa kết quả biên soạn trước đây, cuốn cẩm nang HSSV 2022 đã được cập nhật, bổ sung thêm nhiều nội dung mới, tập hợp những thông tin cơ bản nhất liên quan đến việc học tập và rèn luyện của các HSS tại Trường Đại học...

Tân sinh viên18/11/2022
Trường Đại học Vinh tổ chức chương trình định hướng cho lưu học sinh đầu năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Vinh tổ chức chương trình định hướng cho lưu học sinh đầu năm học 2022 - 2023

Thực hiện Công văn số 1133/ĐHV-CTCTHSSV ngày 19/9/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc đón tiếp lưu học sinh nhập học năm 2022, nhằm giới thiệu, hướng dẫn cho lưu học sinh làm quen với môi trường học tập, rèn luyện và các quy...

Tân sinh viên22/10/2022
Mẫu Giấy đề nghị cấp thẻ tích hợp cho tân sinh viên khóa 63 và tờ khai phát hành thẻ ATM

Mẫu Giấy đề nghị cấp thẻ tích hợp cho tân sinh viên khóa 63 và tờ khai phát hành thẻ ATM

Mẫu Giấy đề nghị cấp thẻ tích hợp cho tân sinh viên khóa 63 và tờ khai phát hành thẻ ATM

Tân sinh viên13/10/2022
Khai mạc "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" dành cho khóa 63

Khai mạc "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" dành cho khóa 63

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-ĐHV ngày 05/10/2022 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu khóa cho sinh viên khóa 63, năm học 2022 - 2023, sáng ngày 11/10/2022, Trường đại học Vinh đã khai mạc "Tuần sinh...

Tân sinh viên12/10/2022
Mẫu Đơn đăng ký hưởng, hoặc không hưởng chế độ theo Nghị định 116/NĐ-CP (chỉ dành riêng cho sinh viên Sư phạm, theo mẫu gửi kèm).

Mẫu Đơn đăng ký hưởng, hoặc không hưởng chế độ theo Nghị định 116/NĐ-CP (chỉ dành riêng cho sinh viên Sư phạm, theo mẫu gửi kèm).

Đơn đăng ký hưởng, hoặc không hưởng chế độ theo Nghị định 116/NĐ-CP (chỉ dành riêng cho sinh viên Sư phạm, theo mẫu gửi kèm).

Tân sinh viên04/10/2022