I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Các hoạt động được tổ chức nhằm góp phần hỗ trợ cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn; HSSV có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh xa về quê đón Tết; đồng bào nghèo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh được đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 phấn khởi, vui tươi, ấm cúng; góp phần thực hiện tốt chủ trương "Tết vì người nghèo".

- Đây là các hoạt động xã hội lớn, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "lá lành đùm lá rách"; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, viên chức và HSSV Trường Đại học Vinh.

- Chương trình tổ chức an toàn, tiết kiệm, ấm cúng, phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần nhân văn, tính cộng đồng trong quá trình triển khai thực hiện.

- Ngoài sự đóng góp của cán bộ, viên chức trong nhà trường, chương trình còn kêu gọi sự ủng hộ từ các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

II. NỘI DUNG

1. Các hoạt động

TT

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

1.

Ủng hộ Chương trình "Tết vì người nghèo" tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh

Công đoàn trường

2.

Ủng hộ Chương trình "Tết vì người nghèo" phường Trường Thi, phường Bến Thủy, xã Nghi Ân

Công đoàn trường

3.

Phối hợp Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy" tại các cơ sở giáo dục của tỉnh Cà Mau, tỉnh Quảng Trị

Công đoàn trường

4.

Thăm, chúc tết viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Nhà trường

Công đoàn trường

5.

Chương trình Tết ấm cho học sinh, sinh viên

Trung tâm DV, HTSV&QHDN

6.

Chương trình Thăm hỏi, tặng quà đồng bào nghèo tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm DV, HTSV&QHDN

7.

Chương trình Mùa đông ấm

Hội Sinh viên

2. Cách thức triển khai

2.1. Ủng hộ Chương trình "Tết vì người nghèo" tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh

Trên cơ sở thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo của Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và đề nghị của Ban Chế độ chính sách, Ban Thường vụ Công đoàn trường, Nhà trường ủng hộ:

- Chương trình "Tết vì người nghèo" tỉnh Nghệ An: 50.000.000 đồng;

- Chương trình "Tết vì người nghèo" tỉnh Hà Tĩnh: 20.000.000 đồng;

- Chương trình "Tết vì người nghèo" tỉnh Thanh Hóa: 20.000.000 đồng.

2.2. Ủng hộ Chương trình "Tết vì người nghèo" phường Trường Thi, phường Bến Thủy, xã Nghi Ân

Trên cơ sở thư ngỏ ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của các phường, xã và đề nghị của Ban Chế độ chính sách, Ban Thường vụ Công đoàn trường, Nhà trường ủng hộ:

- Chương trình "Tết vì người nghèo" phường Trường Thi: 5.000.000 đồng;

- Chương trình "Tết vì người nghèo" phường Bến Thủy: 5.000.000 đồng;

- Chương trình "Tết vì người nghèo" xã Nghi Ân: 5.000.000 đồng.

2.3. Phối hợp Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy" tại các cơ sở giáo dục của tỉnh Cà Mau, tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Công văn số 303/CĐN-CSPL ngày 01/12/2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và đề nghị của Ban Thường vụ Công đoàn trường, Nhà trường ủng hộ Chương trình "Tết Sum vầy" do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tại các tỉnh Cà Mau, Quảng Trị: 15.000.000 đồng.

2.4. Thăm, chúc tết viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Nhà trường

Nhà trường giao Ban Thường vụ Công đoàn trường rà soát nắm những trường hợp cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Đại học Vinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức thăm hỏi và tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mỗi phần quà: 1.000.000 đồng.

2.5. Chương trình "Tết ấm cho học sinh, sinh viên"

2.5.1. Nội dung:

Nhà trường tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, HSSV ở xa về quê đón Tết đầm ấm cùng gia đình.

2.5.2. Đối tượng, tiêu chí xét chọn:

- Đối tượng: HSSV hệ chính quy hiện đang học tập trung tại trường, có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện; HSSV thường trú tại các tỉnh cách xa Trường Đại học Vinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Thứ tự ưu tiên trong xét hồ sơ:

+ HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động để nuôi sống gia đình;

+ HSSV con hộ nghèo là người dân tộc thiểu số hoặc sống ở vùng đặc biệt khó khăn;

+ HSSV là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; HSSV bị tai nạn rủi ro đột xuất, có hoàn cảnh khó khăn; HSSV có bố hoặc mẹ qua đời hoặc gặp rủi ro nghiêm trọng trong năm;

+ HSSV là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng đặc biệt khó khăn hoặc vùng sâu, vùng xa thuộc hộ cận nghèo;

+ HSSV con các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn;

+ HSSV con hộ nghèo (không thuộc các đối tượng trên);

+ HSSV thuộc gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học;

+ HSSV thường trú tại các tỉnh cách xa Trường Đại học Vinh có hoàn cảnh khó khăn;

+ Các đối tượng HSSV có hoàn cảnh khó khăn khác...

2.5.3. Số lượng quà tặng và nguồn kinh phí:

- Số lượng quà tặng: Căn cứ vào số lượng HSSV học tập trung, tỷ lệ HSSV có hoàn cảnh khó khăn do các khoa, viện, trường trực thuộc đề xuất; hoàn cảnh của từng HSSV và số tiền học bổng, quà tặng quyên góp được để quyết định số HSSV được tặng quà. Dự kiến số suất quà tặng là 400 suất; giá trị mỗi suất quà 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng); tổng kinh phí trao quà dự kiến: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn).

- Nguồn kinh phí: Kêu gọi từ sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm; kinh phí trích từ Quỹ Hỗ trợ HSSV Trường Đại học Vinh.

2.5.4. Quy trình xét chọn:

- Các viện, khoa, trường trực thuộc căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, phổ biến cho toàn bộ HSSV biết, hướng dẫn cho các lớp triển khai xét chọn, giới thiệu HSSV theo đúng đối tượng, tiêu chí và thứ tự ưu tiên như trên.

- Việc xét chọn được tiến hành công khai, minh bạch, công bằng và đúng đối tượng, không để sót các đối tượng HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trưởng các viện, khoa, trường trực thuộc chịu trách nhiệm về danh sách HSSV của đơn vị mình. Nhà trường (Hội đồng chế độ chính sách HSSV) căn cứ vào đối tượng, chỉ tiêu, hoàn cảnh thực tế của HSSV để xét chọn và ra quyết định danh sách HSSV được thụ hưởng.

2.5.5. Hồ sơ xét cấp:

- Biên bản họp xét của Hội đồng kèm theo danh sách HSSV được đơn vị đề nghị. Danh sách HSSV được xếp theo thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn tại mục 1.2. gồm các cột: TT, họ và tên, ngày sinh, lớp, quê quán (tỉnh), hoàn cảnh, điện thoại liên hệ.

- Tờ khai của HSSV (theo mẫu), có xác nhận của khoa, viện, trường trực thuộc.

Lưu ý: Các khoa, viện, trường trực thuộc căn cứ hoàn cảnh để xét và sắp xếp danh sách HSSV theo thứ tự ưu tiên. Đối với những HSSV đã có hồ sơ (theo các đối tượng trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, hồ sơ HSSV khó khăn, HSSV thường trú ở xa…) lưu ở đơn vị phù hợp với các tiêu chí nêu trên, các đơn vị xác nhận danh sách, không để HSSV phải nạp thêm giấy tờ.

2.5.6. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian dự kiến: 19h00’ ngày 28/01/2021 (thứ Năm, 16/12 năm Canh Tý).

- Địa điểm: Hội trường A Trường Đại học Vinh.

2.6. Chương trình "Thăm hỏi, tặng quà Tết cho đồng bào nghèo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh năm 2021"

2.6.1. Đối tượng tặng và quà tặng:

- Đối tượng tặng quà: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết trực tiếp cho đồng bào nghèo các huyện miền núi của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và tại các huyện nơi có cơ sở đào tạo của Nhà trường, dự kiến gồm 12 xã tại 3 tỉnh, bao gồm: huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; các huyện: Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Hưng Nguyên, Nghi Lộc của tỉnh Nghệ An; các huyện: Nghi Xuân, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh.

- Quà tặng đối với mỗi điểm xã gồm: 20 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng), áo phông, các ấn phẩm lưu niệm của Đại học Vinh và một số đồ quân trang, quân phục đã qua sử dụng (dành tặng đồng bào nghèo các huyện miền núi).

2.6.2. Cách thức tổ chức:

- Nhà trường liên hệ các địa phương qua UBND huyện hoặc Mặt trân Tổ quốc huyện và tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến tặng quà Tết cho các đối tượng theo đề nghị của các địa phương.

- Hình thức:

+ Nhà trường trực tiếp tặng 12 xã, mỗi xã 20 suất quà cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do UBND xã bình xét, mỗi suất quà gồm: 500.000 đồng, 01 áo phông in logo Trường Đại học Vinh; Tổng số tiền mặt trao quà là 120 triệu đồng.

+ Tặng đoàn viên thanh niên xã thông qua BCH Đoàn xã phần quà gồm: 50 áo phông in logo Trường Đại học Vinh.

+ Riêng các xã miền núi, mỗi xã còn được Nhà trường tặng thêm quần áo, ba lô, màn tuyn, chăn để trao cho người nghèo.

2.2.3. Nguồn kinh phí

- Kinh phí tặng quà là tiền mặt (dự kiến 120 triệu đồng) cho chương trình "Thăm hỏi, tặng quà đồng bào nghèo" trích từ nguồn đóng góp 01 ngày lương của cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh.

- Kinh phí tổ chức và các cơ sở vật chất, quà tặng do Trường Đại học Vinh cung cấp.

2.2.4. Dự kiến thời gian tổ chức

Thời gian: từ ngày 29/01 đến 03/02/2021 (17-22 tháng Chạp năm Canh Tý).

2.7. Chương trình "Mùa đông ấm"

3.7.1. Đối tượng tặng và quà tặng:

- Đối tượng tặng quà: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết trực tiếp cho học sinh các trường học và đồng bào nghèo các huyện miền núi của các tỉnh Nghệ An, dự kiến gồm 2 huyện là Kỳ Sơn và Tương Dương.

- Quà tặng đối với mỗi huyện gồm: 80 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng) và các quà tặng khác như quần áo, các ấn phẩm khác.

2.7.2. Cách thức tổ chức:

- Nhà trường liên hệ các địa phương qua Huyện đoàn và Mặt trận Tổ quốc huyện và tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến tặng quà Tết cho các đối tượng theo đề nghị của các địa phương.

- Hình thức:

+ Nhà trường (Hội Sinh viên) trực tiếp tặng 2 địa phương, mỗi địa phương 80 suất quà cho 40 học sinh và 40 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà gồm: 500.000 đồng và các vật phẩm khác. Tổng số tiền mặt trao quà là 80 triệu đồng.

+ Tặng đoàn viên thanh niên xã thông qua BCH Đoàn xã phần quà gồm: 50 áo phông in logo Trường Đại học Vinh;

2.7.3. Nguồn kinh phí

- Kinh phí tặng quà là tiền mặt (dự kiến 80 triệu đồng) cho chương trình "Mùa Đông ấm" được Hội Sinh viên trường kêu gọi sinh viên đóng góp.

- Kinh phí tổ chức và các cơ sở vật chất, quà tặng do Hội Sinh viên vận động, chịu trách nhiệm.

2.7.4. Dự kiến thời gian tổ chức

Thời gian: từ ngày 06-07/02/2021 (2-26 tháng Chạp năm Canh Tý).

2.8. Chương trình "Tết ấm cho em"

3.8.1. Đối tượng tặng và quà tặng:

- Đối tượng tặng quà: Học sinh các trường học và đồng bào nghèo xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

- Quà tặng: Trường Đại học Vinh đóng góp 20 triệu đồng tham gia chương trình cùng Tỉnh đoàn Nghệ An.

3.8.2. Nguồn kinh phí

Kinh phí tặng quà do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường kêu gọi sinh viên đóng góp.

3.8.3. Dự kiến thời gian tổ chức

Thời gian: từ ngày 03-04/02/2021 (22-23 tháng Chạp năm Canh Tý).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, dự toán kinh phí tổng thể trình Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt;

- Kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ, ủng hộ bằng hiện vật, kinh phí để tổ chức Chương trình “Tết ấm cho học sinh, sinh viên”;

- Phối hợp với Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và các đơn vị liên quan xét duyệt hồ sơ học sinh, sinh viên;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị quà tặng, các cơ sở vật chất cho việc tổ chức các hoạt động;

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Tết ấm cho HSSV" và chương trình "Thăm hỏi, tặng quà đồng bào nghèo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh" đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng, ấm cúng, đúng kế hoạch; tổ chức tổng kết, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định;

- Gửi thư cảm ơn, giấy chứng nhận hoặc bảng vinh danh ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ chương trình.

2. Công đoàn trường

Chủ trì tổ chức các hoạt động Ủng hộ Chương trình "Tết vì người nghèo" tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh; Ủng hộ Chương trình "Tết vì người nghèo" phường Trường Thi, phường Bến Thủy, xã Nghi Ân; Phối hợp Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy" tại các cơ sở giáo dục của tỉnh Cà Mau, tỉnh Quảng Trị; Thăm, chúc tết viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Nhà trường.

3. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

- Chủ trì tổ chức chương trình "Mùa Đông ấm", “Tết ấm cho em” theo kế hoạch;

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ và chọn cử sinh viên làm lễ tân phục vụ chương trình "Tết ấm cho học sinh, sinh viên" năm 2021.

- Cử cán bộ phối hợp tham gia các chương trình thăm hỏi, tặng quà tại các địa phương.

4. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, HSSV và học viên về mục đích, ý nghĩa của các chương trình nêu trên. Vận động cán bộ, viên chức, HSSV và học viên tiếp tục quan tâm, chăm lo cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

- Chủ trì xét duyệt danh sách HSSV trình Hiệu trưởng ban hành quyết định tặng quà Tết của chương trình "Tết ấm cho học sinh, sinh viên" năm 2021.

5. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Mời các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự và đưa tin cho các hoạt động;

- Bố trí phương tiện phục vụ các đoàn công tác của Nhà trường đi tặng quà tại các địa phương.

- Cử cán bộ tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà theo phân công.

6. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

- Chuẩn bị, phân loại quân trang quân phục đã qua sử dụng nhưng chất lượng còn tốt để làm quà tặng cho đồng bào miền núi;

- Đóng gói quà tặng theo danh mục và số lượng cho từng địa bàn xã.

7. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phối hợp kêu gọi sự ủng hộ từ các đối tác của Trường Đại học Vinh;

- Tiếp nhận nguồn kinh phí do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ và nguồn đóng góp trích từ ngày lương của cán bộ, viên chức. Bố trí nguồn kinh phí đảm bảo để Nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.

- Cấp kinh phí tổ chức chương trình sau khi dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt; hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán khi kết thúc chương trình.

8. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Chuẩn bị Hội trường A, hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo để tổ chức tốt chương trình "Tết ấm cho học sinh, sinh viên" năm 2021.

- Làm tốt công tác vệ sinh trước và sau khi tổ chức chương trình.

9. Các viện, khoa, trường trực thuộc

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, viên chức, HSSV và học viên về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức, tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà của Nhà trường trong dịp Tết Tân Sửu 2021;

- Vận động cán bộ, viên chức, HSSV và học viên tiếp tục quan tâm, chăm lo HSSV có hoàn cảnh khó khăn; thông qua đó giáo dục ý thức, trách nhiệm cộng đồng cho HSSV, học viên;

- Xét hồ sơ, lập danh sách HSSV theo đúng đối tượng, tiêu chí, thứ tự ưu tiên và gửi về Trường (qua Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên trước 10h00', ngày 26/01/2021, bản mềm danh sách gửi vào hộp thư điện tử: vothihaihuyen@gmail.com). Việc xét chọn phải được thực hiện một cách khách quan, minh bạch, công khai, công bằng, đảm bảo không để sót các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng Tết Tân Sửu 2021, Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

ke_hoach_chung.pdf