I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện Chương trình công tác năm học 2018 - 2019, chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018).

- Tạo sân chơi đoàn kết, trẻ trung, lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên.

- Hoạt động được tổ chức sôi động, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên các đơn vị tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, viên chức Nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Cán bộ công đoàn, đoàn viên, nhà giáo và người lao động đang công tác tại Trường Đại học Vinh, không phân biệt lứa tuổi.

2. Căn cứ vào tổ chức đơn vị và Công đoàn bộ phận của Nhà trường, Ban Thường vụ Công đoàn phân chia các đội thi như sau:

 

TT

Tên đội

Thành phần

Phụ trách

1.

Đội số 1

CĐBP Viện SP Tự nhiên

Võ Công Dũng

2.

Đội số 2

CĐBP các ĐV: Viện KT&CN, Viện CN HS-MT

Nguyễn Đức Diện

3.

Đội số 3

CĐBP các ĐV: Khoa GD Thể chất, Trung tâm GDQP&AN, Viện NN&TN, Ban Quản lý Cơ sở 2

Nguyễn Văn Hoàn

4.

Đội số 4

CĐBP các ĐV: Viện SP Xã hội, Khoa Giáo dục  

Dương Thị Thanh Hải

5.

Đội số 5

CĐBP các ĐV: Khoa SP Ngoại ngữ, Viện KHXH&NV

Vũ Thị Phương Lê

6.

Đội số 6

CĐBP khoa Kinh tế

Nguyễn Thị Bích Liên

7.

Đội số 7

CĐBP các khoa: Luật, Xây dựng

Lê Văn Đức

8.

Đội số 8

CĐBP các ĐV: Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Phòng TCCB, Phòng KH&HTQT, Phòng HCTH, Phòng CTCT-HSSV, Phòng Đào tạo, Phòng ĐT SĐH, Phòng TTrGD, Phòng QT&ĐT, Phòng KH-TC, Trung tâm CNTT, Nhà xuất bản

Nguyễn Quốc Dũng

9.

Đội số 9

CĐBP các ĐV: Trung tâm ĐBCL, Trung tâm KĐCLGD, Trung tâm GDTX, Trung tâm BD NVSP, Trung tâm DV, HTSV&QHDN, Trung tâm TH-TN, Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào, Trung tâm Nội trú, Trạm Y tế

Nguyễn Ngọc Quyến

10.

Đội số 10

CĐBP các ĐV: Trường THPT Chuyên, Trường THSP

Nguyễn Nhân Ái

 

3. Số lượng người dự thi của mỗi đội: 20 người chính thức, cổ động viên

4. Trang phục của các đội thi và cổ động viên do các đội chuẩn bị.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Ngày 17/11/2018

2. Lịch trình cụ thể:

- 14h00 - 14h30: Tập trung ổn định tổ chức

- 14h30 - 15h00: Khai mạc khởi động

- 15h00 - 17h30: Team building (phần 1)

- 17h30 - 19h00: Ăn tối 

- 19h00 - 19h30: Ổn định tổ chức

- 19h30 - 22h00: Team building (phần 2), tổng kết, trao giải

3. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh (Cơ sở 2).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường vụ Công đoàn Trường thành lập Ban Tổ chức, mời Ban Giám khảo xây dựng kế hoạch kinh phí để tổ chức hoạt động; tổ chức hoạt động theo đúng lịch trình.

- Giao cho Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Đời sống, Ban Nữ công chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nội dung để tổ chức hoạt động; Hướng dẫn các Công đoàn bộ phận trong quá trình chuẩn bị.

- Các Công đoàn bộ phận báo cáo chủ trương, kế hoạch với chính quyền đồng cấp, thành lập đội thi, tổ chức xây dựng chương trình, tham gia hoạt động theo đúng lịch trình của Ban Tổ chức sắp xếp.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các ban của Công đoàn Trường, Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận khẩn trương triển khai thực hiện để Team building lần thứ hai năm 2018 đạt kết quả tốt đẹp. Kết quả của cuộc thi sẽ được Ban Thường vụ Công đoàn đưa vào làm tiêu chí đánh giá, xét thi đua khen thưởng cuối năm cho các đơn vị./.