Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quyết định mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam cho quần chúng là cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường.

Thời gian: 5 ngày, bắt đầu từ sáng thứ Bảy, ngày 21/11/2020.

Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

Trình tự lễ khai mạc:

+ Nếu thời tiết không mưa thì 07h00 sáng thứ Bảy, ngày 21/11/2020, các học viên có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh để làm lễ dâng hoa. Yêu cầu các học viên đeo phù hiệu và mặc trang phục theo quy định (nam: quần tối màu, áo sơ mi, thắt cà vạt; nữ: áo dài).

+ Nếu thời tiết có mưa thì 07h30 sáng thứ Bảy, ngày 21/11/2020, các học viên tập trung tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh để dự lễ khai mạc và học bài thứ nhất.

LỊCH LÊN LỚP CỤ THỂ NHƯ SAU:

TT

Giờ học

Ngày học

Bài giảng, giảng viên

1.

07h30-11h00

Thứ Bảy

21/11/2020

Bài giảng: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Giảng viên: ThS. Nguyễn Hồng Soa

2.

14h00-17h00

Thứ Bảy

21/11/2020

Bài giảng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Giảng viên: TS. Vũ Thị Phương Lê

3.

19h30-22h00

Thứ Bảy

21/11/2020

Bài giảng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giảng viên: TS. Bùi Thị Cần

4.

08h30-11h00

Chủ nhật

22/11/2020

Bài giảng: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Giảng viên: TS. Thiều Đình Phong

5.

19h30-22h00

Chủ nhật

22/11/2020

Bài giảng: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Giảng viên: ThS. Dương Thị Mai Hoa

6.

19h30-22h00

Chủ nhật

22/11/2020

Hướng dẫn làm bài thu hoạch

 

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 25/11/2020: xêmina, thảo luận, làm bài thu hoạch

VP Đảng - HĐT - Đoàn thể