Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể quần chúng nghiêm túc khẩn trương, triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên; thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.

Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Bộ phận Truyền thông, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tích cực hướng dẫn cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên đề cao cảnh giác, không chủ quan đối với dịch bệnh; ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang.

2. Dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết. Tăng cường việc tổ chức các hoạt động hội nghị, họp theo hình thức trực tuyến; khi tổ chức hội nghị, họp trực tiếp thì phải lựa chọn địa điểm phù hợp, giảm thời gian tổ chức và thành phần tham dự để đảm bảo giãn cách hợp lý, hạn chế tiếp xúc đông người. Hạn chế tối đa kế hoạch làm việc, đón khách nếu không thực sự cần thiết và phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường.

3. Toàn trường thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An về phòng, chống dịch Covid-19. Trạm Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị trong toàn trường đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là trong thời gian về nghỉ Tết tại các địa phương. Yêu cầu cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên khi về các địa phương nghỉ Tết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch; hạn chế đi lại; tự giác, nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế, cách ly (khi cần thiết) trước khi trở lại Trường học tập, công tác.

4. Các đơn vị hạn chế việc cử cán bộ, viên chức đi hội họp, đi công tác xa trong thời điểm hiện nay; nắm tình hình, kiểm soát chặt chẽ việc cán bộ, viên chức khai báo việc đi - về từ vùng có dịch, tiếp xúc với người đi - về từ vùng có dịch.

Khi có thông tin khai báo của người đi - về từ vùng có dịch, tiếp xúc với người đi - về từ vùng có dịch, thì người nắm được thông tin, đặc biệt là Trưởng các đơn vị, giảng viên, giáo viên phải thông báo ngay cho Nhà trường (trực tiếp BS. Thái Thị Tân, ĐT: 0912.923515, BS. Nguyễn Thị Hiến, ĐT: 0853.858926) để Nhà trường chỉ đạo và có các giải pháp kịp thời.

5. Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trạm Y tế thường xuyên cập nhật thông tin, xin ý kiến tham mưu chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An để triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh.

6. Nhà trường yêu cầu cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông báo của Nhà trường qua website, iOffice, các fanpage facebook chính thức để làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trên đây là một số nội dung tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể quần chúng nghiêm túc triển khai thực hiện./.

20210128_4.pdf