Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của nấm Hexagonia tenuis, Phellinus gilvus, Phellinus baumii và Ganoderma australe  ở vùng Bắc Trung Bộ

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Mã số: 9440114

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 12 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Phòng bảo vệ tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.