Tên đề tài luận án: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay

Chuyên ngành: Chính trị học

Mã số: 9310201

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 08 tháng 5 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.