Tên đề tài luận án: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số dị vòng imidazol-5-one, thiazolidin-2,4-dione và 1,3,4-oxadiazoline

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Mã số: 9440114

Thời gian: Từ 14 giờ 00', ngày 12 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Phòng bảo vệ tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.