Tên đề tài luận án: Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh qua khai thác chức năng của tình huống thực tiễn trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Mã số: 9440111

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 26 tháng 9 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.